Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

S návratem většiny žáků do školy od 30. 11. 2020 se mění organizační a hygienická opatření v provozu školy. Prosíme žáky i rodiče, aby sledovali webové stránky školy, případně e-třídnici, kde budou mít vždy aktuální informace.

Výuka bude od 30. listopadu probíhat v celých třídních kolektivech podle platného rozvrhu. Hodiny hudební a tělesné výchovy budou na I. stupni nahrazeny jinými aktivitami. Na II. stupni dojde k úpravě rozvrhů v hodinách, kde se setkávají žáci z více tříd/ročníků (např. TV).  Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky/respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Organizace výuky podle tříd

 • I. – V. třída nastupuje prezenční výuku s částečně upraveným rozvrhem hodin z důvodu postupného výdeje obědů a dodržení hygienických opatření ve školní jídelně (tabulky s odchody do jídelny máte k dispozici od třídních učitelů).
 • Školní družina pro žáky I. stupně je až do odvolání ráno zajištěna od 6:30 hodin v kmenových třídách s dohledem vyučujícího, odpoledne také v kmenových třídách s vychovatelkami nebo asistentkami pedagoga (obdobně jako v jarních měsících) a to z důvodu dodržení homogenity třídních skupin. Informace k vyzvedávání dětí najdete na stránkách školní družiny.
 • Žáci IX. třídy se účastní pravidelné prezenční výuky s částečně upraveným rozvrhem hodin s ohledem na výdej jídel ve školní jídelně (tabulky s odchody do jídelny máte k dispozici od třídního učitele).
 • Žáci šestých až osmých tříd se účastní střídavě po týdnu prezenční a distanční výuky tak, že třídy A začnou prezenční výuku od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12. 2020 a žáci tříd B budou mít tento týden distanční výuku. Od pondělí 7. 12. do pátku 11. 12. 2020 budou mít prezenční výuku třídy B. To znamená – lichý týden jsou třídy A ve škole, třídy B doma. Sudý týden jsou třídy A doma a třídy B ve škole. Pro odchody do jídelny platí zase tabulka, kterou máte od třídního učitele.
 • Distanční výuka pro žáky doma bude probíhat formou zadávání úkolů k samostatné práci nadále v prostředí Teams dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku. V případě chybějícího IT zařízení náhradním způsobem dohodnutým s vyučujícím.
 • Provoz školního klubu pro žáky II. stupně není možné zajistit z důvodu setkávání různých třídních skupin. Žáci mohou v době polední přestávky nebo do odjezdu autobusu pobývat v kmenových třídách pod dohledem vyučujících.

Školní jídelna poskytuje stravu pro všechny žáky, kteří se aktuálně účastní prezenční výuky formou výdeje ve školní jídelně. Pro žáky, kteří jsou aktuálně v distanční výuce pouze formou odnosu v jídlonosičích, pokud se individuálně přihlásí k odběru jídel na portálu www.strava.cz nebo u vedoucí ŠJ.

Hygienická opatření

 • Před vstupem do školy se žáci neshlukují ve skupinách před školou. Dojíždějící žáci mají umožněn vstup do školy od 7:00 hodin a setrvají v šatnách za dodržení patřičných rozestupů pod dohledem pana školníka do 7:20 hodin, kdy odcházejí do tříd. Místní žáci přicházejí do školy pokud možno až v 7:20 hodin a po odložení v šatnách ihned přecházejí do tříd. U vchodu žáci použijí desinfekci na ruce a stejně tak po příchodu do třídy a opakovaně během dne např. před jídlem, po použití WC, po návratu z venkovního pobytu apod.
 • Každý žák bude mít dvě roušky a dva igelitové sáčky na jejich uložení. Žákům není dovoleno použití obličejového štítu.
 • Třídy budou často a intenzivně větrány a proto doporučujeme, aby žáci měli k dispozici teplejší svetr nebo mikinu (mohou si ponechávat ve skříňce v šatně nebo ve třídě)
 • Prostory tříd a jídelny budou pravidelně denně desinfikovány, dle potřeby i během dne
 • V odborných učebnách, kde se střídá větší počet žáků, jsou instalovány čističky vzduchu
 • Do školy nevstupují žáci s příznaky onemocnění dýchacích cest nebo dalšími příznaky onemocnění COVID-19
 • V případě zjištění projevů onemocnění COVID-19 u žáka během vyučování bude žák bezodkladně izolován od ostatních žáků a rodiče budou vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí ze školy
 • Vstup třetích osob do budovy školy je možný pouze v neodkladných případech a za dodržení všech nařízených hygienických opatření          DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE, JSME V TOM SPOLEČNĚ!

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)