Žádosti a přihlášky

  1. Stávající i noví strávníci budou přihlášeni ke stravování pouze na základě řádně vyplněné přihlášky, a po uhrazení stravy tak, jak je uvedeno ve vnitřním řádu školní jídelny.
  2. Přihlášky dostanete první den školní docházky (na informačních schůzkách). Strávníci odevzdají vyplněné přihlášky zpět buď třídním učitelům, nebo vedoucí školní jídelny.
  3. Noví strávníci si před prvním obědem zakoupí čip ke stravování u vedoucí školní jídelny. Vratná záloha za čip je od 1.9.2015 ve výši 115,- Kč.
  4. Na základě přihlášky obdrží noví strávníci svoje evidenční číslo. Stávajícím strávníkům číslo zůstává stejné. Evidenční číslo slouží jako heslo pro www.strava.cz.
  5. Od 1. 9. 2022 je cena obědů následující.

Děti 2 - 6 let 

  • Přesnídávka    12,- Kč
  • Oběd               24,- Kč
  • Svačina           10,- Kč
  • Celkem:          46,- Kč
  • školné           400,- Kč

Děti 7 - 10 let       Oběd 28,- Kč 

Děti 11 - 14 let     Oběd 30,- Kč

Děti 15 let a výše Oběd 32,- Kč 
 

Celé znění vnitřního řádu školní jídelny si můžete přečíst v sekci "Řád školní jídelny"

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)