O nás

Představení školy

 • Třídy věkově smíšené, 2 třídy v budově mateřské školy.
 • Třídy jsou komplexně vybaveny dětským nábytkem- postupně obnovován, množstvím hraček dostupných dětem, učebními pomůckami, hracími koutky, samostatnými ložnicemi, nově vybavenými šatnami.
 • Děti se spolupodílejí na výzdobách šaten a tříd.
 • Možnost využívání  tělocvičny v ZŠ, keramické  pece v ZŠ, tělocvičny v budově MŠ (vznikla za podpory Kraje Vysočina z projektu Zdraví 21), kterou využívají děti k relaxačnímu cvičení a cvičení jógy, keramické dílničky.
 • Pobyt venku - k vycházkám využíváme krásné okolí MŠ (les, pole, louky, potok), školní zahradu za budovou ZŠ (herní prvky, přístřešek), přírodní zahradu za budovou MŠ (v realizaci).

Z historie mateřské školy

 • 1961 zahájen provoz mateřské školy
 • 1983 nová budova mateřské školy
 • 2002 sloučení se základní školou
 • 2010 trojtřídní mateřská škola
 • 2018 dvojtřídní mateřská škola

Základní informace o mateřské škole

 • Počet tříd: 2
 • Počet dětí: 39
 • Počet pedagogických pracovníků: 4
 • Maximální kapacita: 82
 • Provoz mateřské školy: 6,30 - 16,00 hod.

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola zpracovává ŠVP v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Velkou roli hraje také lokalita, do které je mateřská škola vsazena.

Paní učitelky pracují s dětmi a snaží se naplňovat cíle předškolního vzdělávání podle RVP PV.

Vzdělávací program „Hrajeme si s Dubínkem“ vznikl na základě analýzy podmínek mateřské školy. Nahrazuje a vychází ze školního vzdělávacího programu „Barevným klíčkem otvíráme svět“ a z dosavadních zkušeností pedagogů mateřské školy. Děti chápeme jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Vzdělávací program je sestaven tak, aby cestou přirozené výchovy rozvíjel osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince. Ve spolupráci s rodinou chceme položit základy celoživotního vzdělávání, slušného chování.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vycházely z analýzy současného stavu.

 

 

Partnerská spolupráce

 • S rodinou - rovnocenné partnerství, rozvíjíme vzájemnou spolupráci, snažíme se o otevření školy rodičům
 • S veřejností - otevření školy veřejnosti (Dny otevřených dveří, výstavy dětských prací)
 • S odborníky - PPP, SPC, logopedie
 • Se základní školou - plynulejší přechod dětí do ZŠ - (návštěvy dětí v 1. třídě, společné akce - divadelní představení, koncerty, výstavy, karneval, vánoční jarmark, slavnostní vyřazení předškoláků)
 • S organizacemi v obci - OÚ, knihovna, hasiči, ZD, místní podnikatelé

Naše tradice a akce pro děti

 • Zahradní slavnosti (Jablíčkový den, Bramboriáda, Čarodějnický rej)
 • Den pro maminku, vánoční posezení,  tvořivé dílničky
 • Kulturní akce, divadelní představení, koncerty, výstavy
 • Předplavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, dopravní hřiště
 • Exkurze a výlety
 • Celoškolkové projekty (Indiánské léto, Rytířské hrátky, Barevný týden, Týden plný sněhuláků)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)