Klub přátel školy

Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice, spolek je sdružení rodičů žáků navštěvujících ZŠ a MŠ ve Velké Losenici.

Cílem činnosti spolku je podpora partnerství a užší spolupráce mezi rodiči a školou. Dále je to finanční podpora rozvoje školy (dotace a granty), spoluúčast na mimoškolních akcích pořádaných školou, zájmová činnost a pomoc při odstraňování rizikového chování žáků školy.

Rodiče si ze svého středu vybírají v každé třídě 1-2 třídní důvěrníky, kteří komunikují jak s rodiči, tak s vedením školy a hledají cesty, jak udělat dětem školu zajímavější a příjemnější tak, aby to bylo pro děti i učitele místo, kam chodí rádi.

Důvěrníci pak volí ze svého středu předsedu.

Stanovy spolku

Sídlo spolku: ZŠ a MŠ Velká Losenice, č.p. 248
IČO: 04555651
Č.ú.  2500918925/2010, Fio banka
Předsedkyně pro rok 2021-2023 :  Karin Jajtnerová
Účetní: Květa Černá

 

ČINNOST KPŠ 2021-22
Situace ve škole byla komplikovaná z důvodu pokračující epidemie Covid19. Plošné uzavírky škol už
neprobíhaly, ale docházelo ke karanténám tříd, rodin, učitelů, pravidla o délce karantény se stále
měnila, měnily se i rozvrhy. Zrušeny byly veškeré doprovodné programy, exkurze apod. Na jaře se
situace uklidnila a v květnu/červnu už žáci mohli vyjíždět i mimo školu. Činnost KPŠ se tak omezila
převážně na spolufinancování některých školních programů.

1. příspěvek rodičů do KPŠ - 150 Kč na žáka
2. zajištění preventivního programu HopeForKids – 4800 Kč
3. finanční spoluúčast na Mikulášském balíčku od firmy Ovocentrum - 4400 Kč
4. příspěvek na adaptační kurz 6. tříd – 7500 Kč
5. nákup výtvarných potřeb do družiny - 1000 Kč
6. nákup drumbenů (bubínků) do učebny HV – 5800 Kč
7. příspěvek na kurz AJ s rodilým mluvčím – 7600 Kč
8. komunikace se školou – např. výměna s partnerskou školou v Polsku, možnost výběru z více jídel
v jídelně, vracení písemných prací k nahlédnutí rodičům, doprava do bazénu,
9. komunikace mezi důvěrníky

Aktivity KPŠ v dřívějších letech nalezenete zde.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)