Projektový den Biodiverzita

 Ve čtvrtek 23. května jsme výuku na 2. stupni pojali projektově. Celé dopoledne jsme věnovali Mezinárodnímu dni biodiverzity, který se slaví o den dříve, tedy 22. května. Žáci ve svých třídách zpracovávali témata týkající se dané problematiky. Výsledky své práce poté prezentovali před třídou.

Žáci 6. třídy se věnovali nejohroženějším živočichům světa, sedmáci se seznámili s nejčastějšími invazními druhy rostlin a živočichů v naší přírodě, osmáci se věnovali dílčím tématům, např. ochraně přírody ve Žďárských vrších, mokřadům, remízkům, alejím, proč ubývá opylovačů v naší krajině atd.

Počasí nám přálo, a tak část programu mohla být i venku na školní zahradě a ve venkovní učebně. Žáci 9. tříd pomáhali na stanovištích, kde žáci 2. stupně plnili úkoly o biodiverzitě. Výstupy z projektového dne najdete na nástěnkách ve třídách a na chodbách školy.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)