Výchovný poradce - Kariérový poradce - vedoucí Školního poradenského pracoviště

Mgr. Iva Janáčková

pracovna: dveře č. 39

tel.: 564 565 952

e-mail: janackova.skola@losenice.cz

Pracovní doba pro školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15- 13:45 hod

I. Standardní činnosti výchovného karierového poradce

Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými  k volbě vzdělávací cesty žáka

b) individuální šetření  volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

c) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

e) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradensých střediscích krajských poboček Úřadu práce České republikya poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

f) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům, se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

g) poskytování služeb kariérového poradenství por žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v paragrafu 16 odst. 9 šolského zákona

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)