Hygienická pravidla pro žáky ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, kašle a kýchá do jednorázového papírového kapesníku, který neprodleně vyhodí a umyje si ruce
 • Papírové kapesníky si žák nosí své vlastní, v případě zapomenutí budou k dispozici u vychovatelky ve ŠD
 • V případě projevů příznaků (rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) bude zákonný zástupce neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze ŠD
 • Při vstupu do ŠD si žák odloží své věci a důkladně si umyje ruce dezinfekčním mýdlem
 • Před jídlem si žák důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem
 • Během pobytu žáků ve ŠD budou třídy pravidelně větrány čerstvým vzduchem (opakovaně, krátkodobě a intenzivně i během dne)
 • Před vstupem do atria, na hřiště, do tělocvičny, na zahradu a následně po návratu si žáci vždy desinfikují ruce a dále postupují podle pokynů vychovatelky
 • Na toaletách, u jídelny i u tělocvičny jsou nainstalované zásobníky na desinfekční prostředky a papírové ručníky
 • Ve ŠD bude vychovatelka přizpůsobovat režim dne podle počtu dětí (ve ŠD část dětí bude v herně, část u stolečků)
 • Ve ŠD, kde si žáci myjí a desinfikují ruce, používají jednorázové papírové utěrky
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně
 • Bude prováděna desinfekce povrchů i předmětů, které používá více žáků (např. hračky)
 • Na dodržování hygienických pravidel žáka ve ŠD dohlíží vychovatelka
 • Žáci průběžně dodržují základní zásady osobní a provozní hygieny dle pokynů vychovatelky

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)