Úvodní stránka - Domácí úkoly

ĚJEPIS 30. 3. - 3.4.

Zdravím žáky 6. A. Máme za sebou další týden. Připomínám těm, kdo ještě neodevzdali úkoly z minulého týdne, aby takm učinili co nejdříve. Tento týden budeme pokračovat ve starověkém Řecku. Hlavním úkolem bude poslech či četba vybrané staré řecké báje a pověsti a vytvoření referátu dle zadaných kritérií. Druhým úkolem bude opis zápisu do sešitu. Třetím a posledním úkolem bude cvičení, kde doplnítě řecké bohy a bohyně. Termín odevzdání všech cvičení bude do neděle 5.dubna.

1) Staré řecké báje a pověsti. Úkolem je vytvořit referát na 1 vybranou pověst. Vybírat si můžete z následujícíh pověstí: Prometheus, Midas, O zlatém rounu, Iason, Argonauti, Herakles a jeho úkoly, Daidalos a Ikaros, Sisyfos, Paris a Helena, Trojská válka, Odysseovy cesty. 

Referát se bude skládat z následujích kritérií: název pověsti, stručný dej, hlavní postavy, vlastní názor - co se mi líbilo X nelíbilo, doporučil bych pověst spolužákovi X nedoporučil bych spolužákovi a proč, obrázek a 1 nejdůležitější věta z pověsti).

a) poslech: https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=1

b) četba: http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf

 

2) Zápis - do sešitu nadpis Starověké Řecko - úvod.

 

Starověké Řecko - úvod

 

-          Řekové sami sebe nazývali Helénové a svou zemi Hellas

 

-          Obyvatele ostatních zemí považovali za barbary (bárbaros = nesrozumitelně mluvící lidé), barbaři nebyli vzdělaní tak jako Řekové

 

-          Starověké Řecko zahrnovalo asi 200 malých států (městské státy, řecky polis), vzájemně si pomáhaly

 

-          Bohové sídlili na Olympu (nejvyšší bůh Zeus)

 

-          Řecko je hornaté (olivové sady, vinohrady)

 

-          Staré řecké báje a pověsti: Prométheus, Orfeus, Midas, Tantalos, Iáson a Médea, Héraklés, Perseus, Daidalos a Ikaros, Sisyfos, Oidipus a Antigona, Trojská válka, Orestes.

 

3) Bohové starověkého Řecka. Doplň dle připraveného vzoru.

Zeus - nejvyšší bůh, pozn. skloňování 2.p.č.j. bez Dia

Héra - manželka Dia, ochránkyně manželství

Poseidon -

Deméter -

Apolon -

Artemis -

Arés -

Afrodité -

Hermes -

Athéna -

Hefaistos -

Hestia -

Moneta -

 

 

MATEMATIKA 27.3.

Milí šesťáci, vkládám poslední úkol tohoto týdne.

1)      Zhlédni video - souvislosti mezi dělitelem a násobkem. Snaž se příkladům porozumět.

https://www.youtube.com/watch?v=uPzFpblinis

 2)      Do sešitu si opiš z učebnice str. 53/cv. D, dále vypracuj cvičení E.

Do sešitu vypracuj cvičení z učebnice str. 54/5, 7, 8.

Tyto cvičení vyfoť a pošli na email do neděle 29.3. do 20:00.

 3)      Online cvičení - procvičuj online násobky

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3279

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3802

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3803

Hezký víkend, Křivánková

Zeměpis  23. 3 - 29. 3.

Milí šesťáci, zdravím vás všechny a vkládám práci tohoto týdne v přiloženém dokumentu.

Hezké dny :)

docx 14 kB  

 

MATEMATIKA 25.3. 

Milí žáci,

nejprve bych Vás chtěla pochválit za dobře odváděnou práci. :) 

Je středa, tedy vkládám další domácí úkol. Dnes se naučíte/zopakujete, co je násobek.

Otevři si dokument - veškeré pokyny najdeš tam.   -docx 12 kB  pokyny

pracovní list   docx 41 kB  

 

PŔÍRODOPIS (23. 3. - 27. 3. ) 

Milí šesťáci,

chválím vás za první týden domácí výuky. Zvládli jste to pěkně. Ti z vás, kteří posílají úkoly z emailu rodičů, zkuste zvážit založení vlastního emailu. Není na tom nic složitého a máte teď možnost aktivně vlastní email využívat. Přikládám odkaz, jak na to;-) https://www.youtube.com/watch?v=alhivrJ0wHU&t=21s

Zde máte další materiály k výuce přírodopisu. V přiloženém dokumentu je napsáno, co budu od vás vyžadovat.

docx 19 kB  -  

 

AJ 6.A   23. - 27. 3.

Milí žáci,

jsem tady v novém týdnu s novými úkoly z angličtiny. Budu je vždy zadávat jednou týdně, bude na vás, jak si práci rozložíte. Pokud budete moci, vyfoťte své vyplněné pracovní sešity nebo školní sešity s úkolem na svůj chytrý telefon a fotku pošlete mailem, osmáci a 9.B přes messenger, do pátku cca 15 hodin. Práci každého z vás si poznamenávám, přihlédnu k ní v hodnocení. Ve čtvrtek odpoledne vám budu mailem posílat správná řešení pro vaši vlastní kontrolu. V pátek pak během dne odešlu na mail kontrolní test k vypracování nejpozději do pátku 17.00. Tyto testy jsou bodované a je to jakási zpětná vazba pro mě, že jste si zadané učivo procvičili. Proto je budu známkovat. Nevypracovaný test budu bohužel hodnotit známkou nedostatečnou. Proto sledujte zvláště v pátek email, který jste mi dali ke komunikaci s vámi. Pokud se někomu náhodou stane, že nebude moci test v pátek vyplnit, nikomu hlavu neutrhnu, ale vyplňte ho při nejbližší příležitosti. Aspoň dokonce víkendu.

Děkuji za spolupráci a přeji vám, ať se vám daří.

PS

 
- zopakuj si slovíčka 3B
- zopakuj si tvoření kladných vět v minulém čase: u pravidelných sloves přidáváme -ed/-d na konci slovesa (viz. tabulka UČ 34/3)
- UČ 35/5 - pozoruj, čti a opiš tabulku s nadpisem: Past simple negative - zápor v minulém čase
- dále pod nadpis piš: I did not work in a hospital
                                   You didn´t work in a hospital.
                                   He didn´t work in a hospital.
                                   She didn´t work in a hospital.
                                   It didn´t work in a hospital.
                                   We didn´t work in a hospital.
                                   You didn´t work in a hospital.
                                   They didn´t work in a hospital. ...a pozoruj, co se mění jen osoby) a co zůstává stejné.
- UČ 35/6 - věty napiš v záporu
- zápis v sešitě a toto cvičení vyfoť a pošli mailem
- PS 27/3 - poslechové CD je na zadní stránce PS
                - několikrát poslechni č. 14
               - vyplň tabulku - diář
               - podle diáře pak piš záporné a kladné věty
- UČ 35/8 - ústně - ke všem slovesům  v zadání tvoř kladné věty v minulém čase podle obrázků: He played table tennis. He played the guitar. He was in Rome. He lived in Liverpool. ...

 

 ČESKÝ JAZYK 23.3.-27.3.

Milí šesťáci, 

v tomto týdnu máte před sebou nelehký úkol - zvládnout učivo rozvíjejících větných členů! Instrukce, jak postupovat, videa i příklady, jsou v následujícím doukumentu! Mnoho zdaru a těším se na Vaše emaily!

docx 12 kB  -  Rozvíjející větné členy

pdf 188 kB  -  Práce s textem

 MATEMATIKA 23.3.

Otevři si pracovní list, vytiskni, vyplň a zašli mně ho ofocený do úterý 24.3. do 20:00. Pokud nemáš tiskárnu, příklady napiš na papír a pošli.   pdf 811 kB  

 

DĚJEPIS 23. - 27.3.

Zdravím žáky 6. A. Úkol nevypracoval pouze 1 žák-yně, takže Vás musím pochválit za práci v předešlém týdnu. Tento týden začneme nové téma - starověké Řecko. Napište si velký nadpis do sešitu. Vaším prvním úkolem bude zhlédnutí 2 dílů seriálu Kompas času - starověké Řecko. Poté odpovíte na zadané otázky a pošlete emailem ke kontrole do pátku 27. 3.

 

A) Kompas času, starověké Řecko, díl 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

Otázky:

1)Kde se nacházela oblast dnešního starověkého Řecka?

2) Popiš epos Ilias.

3) Vyjmenuj hlavní postavy příběhu Ilias.

4) Kdo to byl Odysseus?

5) Kdo to byl Homér?

7) co je to polis?

8) Jak se jmenuje nejdůležitější řecké město a jaké tam najdeme památky?

9) Kdo to byl Perikles?

10) Napiš 3 významné řecké postavy řecké filozofie.

11) Co znamená demokracie?

12) Kde žili Sparťané?

13) Jak vypadal pravý sparťan?

 

Kompas času, starověké Řecko, díl 2: https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s

14)Co se odráží v řeckých sochách?

15) Kdo se zúčastnil olympijských her?

16) Co obsahoval starověký pětiboj?

17) Co obdržel olympijský vítěz?

18) Olympští bohové - bůh války?, bohyně lásky?, bohyně rodin?, bohyně moudrosti?

19) Jak se jmenoval nejvyšší řecký bůh?

20) Kde žilo 12 nejdůležitějších řeckých bohů?

21) Mohli se bohové zamilovat do lidí? Byli nesmrtelní?

22) Co je to filozofie?

23) Jaká 4 živly prosazoval Thales?

24) Kdo je autorem myšlenky o atomu?

25) Popiš stručně příběh Alexandra Makedonského.

 

B) Druhým úkolem bude pomocí učebnice, zjistit, o jaké období řeckých dějin se jedná. Pracuj s učebnicí. Přířaď charakteristiku doby k jednotlivé etapě (viz uč. str. 80). Po zpracování si opište nebo vlepte do sešitu - nadpis - Období řeckých dějin. Termín ke kontrole pátek 27. 3.

Pozn. Období egejské kultury, Homérské období, Archaické období, Klasické období, Helénistické období (viz uč. Str. 80)

 1. Období řecko-perských válek, doba rozkvětu městských států, rozvoj řemesel, výstavba athénské Akropole, rozvoj sochařství

   

 2. Řecko ovládala Makedonie v čele s Alexandrem Makedonským, výstavba Alexandrie v Egyptě, vznik knihovny v Efezu, rozvoj lékařství, rozvoj astronomie

   

 3. Hlavním střediskem byla Kréta, rozvoj kultury na Krétě a Mykénách

   

 4. Příchodů Dorů, výroba keramiky, počátek sochařství, období temna, málo informací, Homér, Ílias a Odyssea

   

   

 5. Vznik městských států = polis, stavba svatyní v Delfách a Olympii, probíhala velká řecká kolonizace do Středomoří

 

C) Další úkol je dlouhodobý (termín odevzdání do 31. března). Na základě následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc vytvoříte příběh o Honzovi ( vzpomínka na Jana Amose Komenského). Maximální délka 1 strana. Příběh napiště dle skutečnosti a faktů ve videu.

 

 

 

 

ZEMĚPIS 16. - 20. 3. 2020

Milí žáci,

v průběhu domácí výuky bude práce v zeměpisu zadávána 1x týdně v přiloženém dokumentu. Vypracované úkoly odesílejte, prosím, na adresu kazdova.dana@seznam.cz.

Děkuji za zodpovědný přístup při spolupráci. Mgr. D. Kazdová

 

Milí žáci, pro tento týden zadám ze zeměpisu  následující úkol:

TÉMA:  Tajga, lesy mírného pásu

1) Práce s učebnicí str. 54 - 55 - přečti si text

2) Podívej na video na následující stránce

https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs&t=61s

3) Zapiš zápis do sešitu dle následující  osnovy:

 • Popiš tajgu

 • Kde se tajga nachází (pracuj s mapkou v sešitě, vybarvi)

 • Teploty a srážky

 • Rostlinstvo a živočišstvo

 • Lesy mírného pásu - informace hlavně z videa

 • Význam lesa (produkce kyslíku, zadržování vláhy, zabraňuje erozi, ……)

Domácí úkol k odeslání tento týden nezadávám.

 

Přírodopis (16. 3. - 20. 3.)

Milí žáci,

po dobu domácí výuky budete dostávat úkoly z přírodopisu 1x týdně. Vypracované úkoly (projekty, testy, prac. listy apod.) mi zasílejte vždy na email: hudeckova.skola@gmail.com. V případě jakýchkoliv dotazů k učivu mě můžete kontaktovat na uvedeném emailu. 

Tento týden si pročtěte níže přiloženou prezentaci - Hmyz s proměnou nedokonalou. Vypracujte úkol na konci prezentace a pošlete ho na uvedený email.

pptx 4 MB  -  

 

 

17.3.

Vážení rodiče, milé děti,

v průběhu domácí výuky budu žákům zádávat domácí přípravu z matematiky třikrát týdně. Zároveň budu zadávat i testíky, které budu chtít poslat zpět na email. Veškeré další pokyny včetně termínu odevzdání budou u konkrétního úkolu. 

V případě dotazu mě kontaktujte na mou soukromou emailovou adresu andrea.kriv@centrum.cz. Školní email v současné době nemám k dispozici.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Andrea Křivánková

 

Český jazyk 16.3. -20. 3. 2020

Po dobu samostudia si vytvoř studijní portfolio ( volné listy A4, téma), na které si budeš tisknout/ vypracovávat zadané úkoly, psát poznámky a sebehodnocení.

Slovníky

- videopořad - O češtině ( archiv ČT)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10098745482-o-cestine/211563235500016/video/

-  nastudovat si tabulku v učebnici s.  61 a prohlédnout si elektronickou podobu Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSJČ) a Slovník spisovné češtiny (SSČ), červeně vyznačená slova jsou shodná s tištěnou podobou slovníku. Pokud máte k dispozici SSJČ doma, můžete porovnat.

 https://prirucka.ujc.cas.cz/ 


Za pomoci vyhledávače na adrese : https://prirucka.ujc.cas.cz/  udělat cv. 1, 2/ 61 , cv.3, 4/62,
cv. 5, 6/ 63

Karel May 

- přečti si text s. 76 a vypracuj 5 otázek k textu + odpovědi

 

 

 

 

4.3. D - dopsat zápis - Starověká Indie 

25. 2. D - dopsat zápis

3. 12. D - napsat do sešitu řeku času starověkého Egypta - uč. str. 42

24.10 D - Výpisky:http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/chronologie/vznik-a-vyvoj-cloveka . Příprava na test z výpisků (test 31.10.)

3.10. D - nakreslit znak obce, ve které žiju a svůj vlastní erb

24.10. D - přinést na další hodinu (31.10.) kámen do ruky podobající se pěstnímu klínu.

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 8. srpna 2020
Svátek má Soběslav