Výuka od 17. 5. 2021

Postupné uvolňování protiepidemických opatření dovoluje od 17. května návrat do školy všem žákům I. stupně bez rotace. Testování bude nadále probíhat 1x za týden (v pondělí). Rozvrh hodin bude upraven pouze minimálně v souvislosti s výdeji obědů. Školní družina zahajuje obvyklý provoz s ranní družinou.

Žáci II. stupně v týdnu od 17. května pokračují v rotační výuce a to tak, že prezenční výuku budou mít třídy VI. A, VII. A, VIII. A a IX. třída. Distanční výuku třídy VI. B, VII. B, VIII. B. Testování žáků II. stupně probíhá 2x za týden (pondělí a čtvrtek). Rozvrh hodin bude upraven také pouze minimálně vzhledem k výdejům obědů.

Hudební výchova se nadále vyučuje bez zpěvu. Tělesná výchova se realizuje formou vycházek (v případě příznivého počasí) nebo náhradních aktivit (např. projektové práce).

Školní jídelna pokračuje ve stejném režimu – automaticky jsou přihlášené děti, které docházejí na prezenční výuku, děti v distanční výuce mají možnost odběru obědů v jídlonosičích.

Podrobnější informace podají třídní učitelé.

Na všechny žáky se už moc těšíme, přejeme jim rychlou adaptaci na pravidelný školní režim a úspěšné zvládnutí posledních týdnů tak neobvyklého školního roku. Věříme, že výuka bez rotací nastane od 24. května i pro žáky II. stupně.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)