Výsledky dotazníkového šetření - Průběžné hodnocení distanční výuky

Výsledky dotazníkového šetření Průběžné hodnocení distanční výuky

Všem rodičům, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku, moc děkujeme za spolupráci. Výsledky dotazníkového šetření najdete zde. Těší nás, že distanční výuku v tomto období vnímáte převážně velmi pozitivně. Samozřejmě s ohledem na celkovou situaci. Stejné ohlasy máme i od žáků samotných. Snažili jsme se nastavit výuku na dálku tak, abychom co nejvíce udrželi žáky ve školním režimu a zároveň co nejvíce ulehčili rodičům. Je nám jasné, že je nutná i jejich podpora. Velký rozdíl je i v podpoře menších a starších dětí, stejně tak dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi oceňujeme!

Jsme rádi i za vaše podněty, kterými jsme se na poradě učitelů opravdu důkladně zabývali. Po zvážení, zda vyjít vstříc jednotlivým připomínkám nebo se řídit vyjádřením většiny jsme se rozhodli do nastavení distanční výuky nezasahovat a ponechat stávající fungující režim.

Na podněty, které se ojediněle vyskytly, se snažíme odpovědět v následujících bodech a věříme, že si dotyčný autor/ka odpověď na svůj podnět/dotaz najde.

  • Nadále platí stávající rozvrhy hodin pro předměty v online výuce v prostředí Teams. Vzhledem k tomu, že byla distanční výuka stanovena úpravou zákona jako povinná, není možné touto formou vyučovat pouze hlavní předměty (ČJ, M, cizí jazyky). Žáci mají významnou úlevu v tom, že úkoly z výchovných předmětů nezadáváme pravidelně a navíc je splnění takového úkolu převážně na dobrovolnosti.
  • Ne všechny hodiny stanoveného rozvrhu musí být plně realizovány online, učitelé mohou téma hodiny online jen zadat a pak ponechat prostor pro samostatnou práci žáků.
  • Prosíme rodiče, aby i nadále respektovaly dva komunikační zdroje – Teams je prostředí (přednostně) pro žáky, e-třídnice (přednostně) pro rodiče. Případné nesrovnalosti doporučuji řešit s třídními učiteli.
  • Při hodnocení prací žáků zohledňujeme obecně nestandardní podmínky distanční výuky i individuální podmínky v jednotlivých domácnostech. Zároveň však nepovažujeme za vhodné hodnotit pouze jedním způsobem (jen slovně nebo jen známkami), případně nehodnotit vůbec. Týdenní hodnocení se při omezeném počtu hodin a sníženém objemu učiva ne vždy hodí. Hodnocení probíhá průběžně a v následujícím týdnu dostanou žáci i rodiče zpětnou vazbu za celý měsíc distanční výuky. Třídní učitelé aktivují rezervační systém v prostředí e-třídnice a rodič bude mít možnost se zúčastnit online individuální konzultace.
  • Zdlouhavější začátek vyučovací hodiny je zpravidla důsledek kontroly přítomnosti žáků v hodině. Sledování absencí je i v tomto období pro učitele závazné, stejně jako pro rodiče omlouvání nepřítomnosti žáka.
  • Prosíme, nepožadujte po škole, aby poskytovala jakékoli termíny předpokládaného návratu dětí do školy, pokud nebudou oficiálně stanoveny MŠMT. Z předchozích zkušeností je zřejmé, že jde vždy o minimální předstih, ve kterém může škola zareagovat.
  • K poznámce „Škola nekonzultovala s rodiči v předstihu nebo se začátkem distanční výuky připravenost s IT vybavením a neseznámila s platformou, na které bude výuka probíhat.“ byla vedena osobní diskuse.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)