Velká výzva s odměnou

VELKÁ VÝZVA S ODMĚNOU

Ředitelka školy vyhlašuje tvořivou soutěž pro žáky na téma „Nakládání s odpady“ a „Dopravní výchova“. Každý žák si může vybrat téma podle svého zájmu. Soutěž podporuje starosta obce Velká Losenice.

Téma můžete zpracovat výtvarně, literárně, případně i filmově. Termín odevzdání prací je do konce března 2021 ředitelce školy. Každý účastník/skupina zasílá maximálně jednu práci.

Pravidla soutěže:

 • Každá práce musí být označena: jméno autora, třída, věk, adresa bydliště.
 • Pro práci můžete vytvořit i skupiny do pěti žáků a tvořit společně.
 • Odevzdání: v elektronické podobě ředitelce školy na dresu dobrovolna.skola@losenice.cz nebo v listinné podobě přímo v kanceláři ředitelky školy do 31. 3. 2021. V každém případě na výstavě bude vždy originál.
 • Práce bude hodnotit pětičlenná skupina vybraných učitelů školy a zástupců obce Velká Losenice.
 • Vybrané práce budou instalovány na výstavě ve vestibulu školy, nejlepší práce budou použity jako vzdělávací materiál pro širokou veřejnost.
 • Odměnou pro autory vystavených prací bude celodenní výlet do vybraného ekologického centra na Vysočině v měsíci květnu nebo věcné ceny v podobě doplňkové výbavy jízdního kola (podle toho, jaké téma si žák vybere).

Soutěžní kategorie:

I. kategorie - žáci 1. – 3. třídy     II. kategorie - žáci 4. – 6. třídy    III. kategorie - žáci 7. – 9. třídy

Formáty prací:

Obě témata můžete zpracovat např. jako:

 • Obrázek velikosti A3 (velká čtvrtka) – výkres, plakát
 • Skládací leták, letáček s textem a obrázky
 • Brožuru (max. 8 stránek formátu A5)
 • Povídku, komiks, sci-fi příběh
 • Animovaný film (škola zapůjčí notebook s nainstalovaným animačním programem)
 • Video v trvání max. 10 minut
 • Fotoreportáž (soubor max. 10 fotografií)
 • Kreslený vtip s dobrým nápadem J
 • Prostorové dílo
 • A jiná možnost………………………………

Doplnění:

Při zpracování tématu se zamyslete nad jeho důležitostí pro společnost i pro jednotlivce. Každá práce by měla nést nějaké poselství, poučení. Bližší informace a podporu vám poskytne ředitelka školy nebo přímo pan starosta. Nebojte se, zeptejte se!

 PŘEJI DOBRÉ NÁPADY A TĚŠÍM SE NA POVEDENÉ PRÁCE – MARIE DOBROVOLNÁ 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)