Úvodní stránka - Dějepis

DĚJEPIS 8. 6. - 14.6.
Zdravím Vás, šesťáci,

máme před sebou poslední týden samostudia. Tento týden si zapište poslední část zápisu na starověký Řím a odpovězte na otázky s pomocí videa. Posledním Vašim úkolem bude zhodnotit Vaší svou práci z dějepisu za dobu domácí výuky. Napište, jak Vám samostodium šlo, co Vás bavilo, nebavilo. Kterú úkol Vás zaujal nejvíce/nejméně. Zhodnoťte, jak pečlivě jste odevzdávali zadání a jakou známkou byste se ohodnotili. Celou práci zašlete do neděle 14.června.

 

1) Starověký Řím - zápis (dokončení)

           3. Císařství

 • Rané císařství (27 po Kr. - 284) - Octavianus se dostal k moci - diktátor, titul Augustus (vznešený), stal se 1. občanem státu a 1. senátorem = období principátu (princeps = první mezi rovnými) znamená, že veškerá moc soustředěna do rukou císaře. Řím je monarchií, přestavba říma na velkolepé město. Postavena římská opevněná hranice (Limes Romanus), zabezpečení hranic.

  Nástupce císaře bude určovat on sám za života. Někteří římští císařové: Tiberius, Caligula (šílenec, přezdívka Botička), Claudius (učenec, dobývání Británie), Nero (nechal zapálit Řím, obvinil křesťany, převzal Řím z cihel a zanechal z mramoru), Flavius Vespasianus, Titus (výbuch Pompejí - 79 př. kr.), Traianus (titul Nejlepší císař), Hadrianus (Hadrianův val), Marcus Aurelius (filozof na trůně), Commodus

  Největší rozmach - císař Traianus (a) Galie: Francie, Belgie, Nizozemí, b)Hispánie: Španělsko a Portugalsko, c)Británie, d)Panonie: Rakousko a Maďarsko, e) Dalmácie, f) Balkán, g) Přední Východ, h) Malá Asie)

 • Pozdní císařství (284 - 476) - období tzv. dominátu (neomezená vláda císaře)

  Obranné války s barbary (vyčerpávání pokladny, barbaři jako zajatci najímáni do armády - barbarizace armády) - císař Dioklecián (pronásledování křesťanů, skrývali se v katakombách)

  R. 313 vydán Edikt milánský - císař Konstantin, snaha o zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími, centrum moci se snažil přenést na východ - císař vybudoval nové město Konstantinopolis (dnes Istanbul, také Cařihrad)

  R. 395 rozdělení říše na východní (byzantská) a západní (spěla k zániku)

  R. 476 byl sesazen germanským vůdcem Odoakarem poslední císař západořímské říše Romulus Augustus - zánik západořímské říše, východořímská pokračuje jako Byzant

 

2) Práce s videem. Odpovězte na následující otázky. Chlapci odpovídají na otázky sk. A, dívky odpovídají na otázky sk. B.

https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ

 

Vzestup civilizace - Římané, 6. třída, odpovídejte na zadané otázky. Skupina A - chlapci

Kdy se zrodila nejmocnější starověká říše na světě?

Kolik provincií Řím ovládal?

Které země patřily k římské říši?

Co je úkole legionářů?

Jaké byly hlavní zbraně legionářů?

Která města vznikla přestavbou původních římských táborů?

Jak se jmenuje císařovo letní sídlo?

Jak se jinak nazývalo náměstí?

Co to je akvadukt?

Odkud je do Říma přiváženo železo?

Co se koná v Koloseu?

Z čeho se vyvinul zákon?

Směla ženu vlastnit půdu?

Kdo byl největším nepřítelem Říma?

Kdo to byl Arminius?

Jaké výhody měla římská kolonie?

 

Vzestup civilizace - Římané, 6. třída, odpovídejte na zadané otázky. Skupina B - dívky

Kolik známého světa patřilo Římu?

Co tvořilo sílu říše?

Kolik existovalo za císařství legií? A jaký je počet vojáků?

Kolik km denně ušla římská armáda?

Kde žijí boháči?

Kolik obyvatel měl Řím?

Kolik vrstev měla římská společnost?

Odkud je do Říma přiváženo víno?

Kde se nachází hlavní zásoba obilí pro římskou říši?

Kdo to byli gladiátoři?

Kdo to byl Cicero?

Jaká práva měla žena?

Kde žili Germáni?

Co je to Limes?

Kdy skončila existence římské říše?

 

 

3) Sebehodnocení samostudia.

 
 
Dějepis 1.6 - 7.6.
 
Dobrý den, šesťáci,
tento týden nás čeká první ochutnávka římských dějin. Odpovíte na otázky s pomocí oblíbeného Kompasu času a napíšete si část zápisu. Zápis zašlu v průběhu týdne emailem. Termín odevzdání práce je do neděle 7.6.
 
A) Kompas času
1) Co znamená rčení, že všechny cesty vedou do Říma?
2) Jaká řeka protéká Římem?
3) Kdo to byli Romulus a Remus a kdo je vychovával?
4) Kdo vládl zprvnu v Římě?
5) Kdo to byl patricijové?
6) Co to byl Senát?
7) Kdo to byl Julius Ceasar?
8) Jak se jmenoval 1.římský císař?
9) Co to byla falanga?
10) Odkud kam sahala římská říše?
11) Jak se dříve nazýval Londýn?
 
12) Kde se konaly oblíbené hry pro pobavení lidu?
13) Kdo to byli gladiátoři?
14) Kdo to byl pater familias?
15) Odkud brály lázné zdroj vody?
16) Jaký byl jednotný jazyk Římanů?
17) Koho Římané označovaly Barbary?
18) Na kolik částí se později rozdělila velká římksá říše?
19) Co udělali Římané s Ježíšem a proč?
20) Kdy skončila existence západní římské říše?
21) Jak se jmenovala druhá část říše a kdy skončila svou existenci?
 
B) Zápis - zašlu emailem.
 
C*) Dobrovolný úkol - Pokud někdo navštívil Řím, může vytvořit krátkou prezentaci římských památek.

 

DĚJEPIS 25.5. - 31.5.
 

 

Milí šesťáci, máme před sebou poslední květnový týden. V tomto týdnu nás čeká opakování učiva o A. Makedonském. Pro kontrolu jsem Vám na email zaslal zápis, ze kterého bude sestaven test. Novým tématem bude úvod do učiva o starověkém Římu. Věřím, že si všichni s úkoly poradíte a zašlete do 31.května.
 

 

 

 

1) Starověký Řím - úvod do učiva. Přečíst Sloup času z uč. str. 110 a udělat časovou přímku všech událostí zmíněných v textu. Dále si ze str. 111 překreslete do sešitu mapu Apeninského poloostrova.

 

 

 

2) Zápis - úvod - pošlu emailem

 

 

 

3) Online test - Alexandr Makedonský, v průběhu týdne

 

DĚJEPIS 18. 5. - 24.5.

Milí šesťáci, po týdnu Vás opět zdravím. Tento týden nás čeká poslední téma učiva starověkého Řecka - hlavním tématem bude Alexander Makedonský (Veliký), největší starověký válečník. Všechny úkoly zašlete do neděle 24.května.

 

A) Alexander Makedonský - výpisky z videa.

 

 

 

B) Helenistický svět - Dle mapy v uč. str. 106 zjisti, jakým způsobem byla rozdělená Alexandrova říše po jeho smrti. Mapu si překresli do sešitu. Zakresli pouze území 3 bývalých Alexandrových vojevůdců: Seleukos, Ptolemaios, Antigonos. (Redukované učivo)

 

DĚJEPIS 11. 5. - 17.5.

 Milí žáci, zdravím Vás,

 

minulý týden jsme se věnovali řecko-perským válkám. Tento týden Vás čeká online test na toto téma. Test pošlu v průběhu týdne na Vaše emailové adresy. Komu by test nepřišel, ať se mi ozve. Dále Vám pošlu zápis na řecko-perské války, aby jste všemu hezky rozuměli. A jako nové učivo Vás čeká Perikles a Peloponéská válka. Tak hodně zdaru. Všechny úkoly zašlete do neděle 17.května.

 

A) Perikles - výpisky z videa.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic 

 

 

B) Peloponéská válka - učebnice str. 99, krátký výpisek. Dále srovnej život ve Spartě a v Athénách. Najdi 3 rozdílné věci.

 

 http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/67.html

 

C) Online test: Řecko-perské války.

 

DĚJEPIS 4. 5. - 10.5.
Zdravím Vás, děti. Máme za sebou další týden práce. Všem Vám došlo čtvrtletní hodnocení? Pokud ne, napište mi. Tento týden budeme válčit.  Dozvíte se o sporu řeckých měst a Peršanů. Všechny úkoly zašlete do neděle 10.5.

 

 A) Zápis - Klasické období řeckých dějin (jen úvod - součástí této doby jsou témata jako jsou Řecko-perské války, Peloponéská válka, Perikles). Tento týden se ale budeme věnobvat jen Řecko-perských válkám. Krátký úvod si ale napište, poté si zápis vytvoříte sami.

 

1)      Klasické období řeckých dějin (500 - 338 př. Kr.)

-          Doba rozkvětu městských států, ale i později jejich krize

-          Rozkvět řemesel a obchodu

-          Doba řecko-perských válek a Peloponeské války

 

B) Vytvoření vlastního zápisu: Řecko-perské války, viz:https://www.youtube.com/watch?v=mgoaPiCW-30

Z videa si udělejte vlastní zápis.

 

C) Vyberte si 1 z velkých řecko-perských bitev a vytvořte prezentaci. V prezentaci budou obrázky, stručný text a 3 otázky k zopakování informací z prezentace. Rozsah minimálně 3 slidy (3 stránky). (Redukované učivo) 

 

 

DĚJEPIS 27. 4. - 3.5.
Zdravím Vás, děti. Mám pro Vás další práci do dějepisu. Tentokrát nás čeká návštěva starověkých Athén a dozvíte se něco o Velké řecké kolonizaci. Všechny úkoly zašlete do neděle 3.5.

A) Zápis - starověké Athény

 

-          Athény:

 

 • Poloostrov Attika, vláda aristokracie - vlastní půdu
 • Sjednotitel Attiky byl Théseus
 • Solonovy demokratické reformy -  v 6. st. př. Kr. rozdělil společnost podle majetku na 4 třídy, nejvyšší úředník (=archont)
 • Athénská demokracie = vláda lidu, plnoprávní volili a rozhodovali před neplnoprávnými (otroci, cizinci, ženy)
 • Ostrakismos - ostrakon = hliněný střep (hlasování kdo je nepřítelem států, byl vypuzen na 10 let)

 

-          Zakládání řeckých osad v oblasti Středozemního moře = Velká řecká kolonizace

 

 

 

B) Velká řecká kolonizace. Dle mapy v uč. na str. 90 nebo zde (mapa je dole):http://www.antickysvet.cz/25759n-kolonizace-a-styky-s-jinymi-narody  si vyhledejte a vypište do sešitu mateřská řecká města a poté kolonie, které Řekové zakládali. A v další části úkoly vypište dnešní státy, na jejichž území Řekové zakládali své kolonie.

 

C) Vyhledej si v uč. na str. 94-95, kdo to byl: Théseus, Solon, Kleisthenés a napiš si k nim jejich význam (co nového přinesli do aténské společnosti).

 

 

DĚJEPIS 20. 4. - 26.4.
Zdravím Vás, děti. Duben se nám přelomil do své druhé poloviny, jaro je v plném proudu, ale i přesto musíte splnit další úkoly z dějepisu. Tento týden si zkusíte online test, pošlu všem emailem. Hlavním tématem tohoto týdne je starověká Sparta. Všechny zadané úkoly mi prosím odevzdejte do neděle 26.dubna.

 

A) Učebnice str. 92 - 93 (přečíst a odpovědět na otázky)

a) Kde se nacházelo území starověké Sparty?

b) Kdo to byli heiloti?

c) Jak vypadala výchova chlapců ve Spartě?

d) K čemu směřovala výchova dívek?

e) Čím platili Sparťané?

 

B) Zápis - starověká Sparta

 

3)      Archaické období (800př. Kr. - 500př. Kr.)

 

-          Formování městských států = polis (Athény, Sparta, Korint, Marathon)

 

-          Sparta:

 

 • Jihovýchodní část Peloponésu, obyvatelstvo děleno do 3 vrstev
 • Původně Spartu tvořilo 5 vesnic s hradbami
 • Postupné rozšiřování území - ovládnutí Messénie - učinili z nich otroky (těžké práce), vládce každý rok otrokům vypověděl válku
 • V 6. století přinutila své sousedy k uzavření peloponéského spolku
 • Hlavní náplní života Sparťanů byl vojenský výcvik (chlapci v 7 letech odebráni matce, kolektivní výchova v oddílech)
 • tvrdý vojenský život (otužilost, tělesné tresty, tvrdá kázeň, od 14 let se chlapci zúčastňují vojenských tažení)
 • povinná vojenská služba od 20 do 60 let
 • výchova dívek - zdravé a fyzicky zdatné
 • Sparťané nepracovali, připravovali se na válku
 • Sparta byla uzavřeným státem, cizinci zákaz vstupu
 • společná vláda 2 králů, na ně dohlíželi efoři (=dohlížitelé) - efory volil lidový sněm svobodných mužů

 

C) Online test - opakování na období egejské kultury a homérské období

 

 

DĚJEPIS 13. 4. - 19.4.

Zdravím žáky 6. A. Máme za sebou velikonoční týden. Většina z Vás pracovala vzorně, tak Vás chci pochválit. Pochvala určitě patří také Vašim rodičům, kteří se s Vámi připravují a pomáhájí Vám. Tak jim nezapomeňte za jejich starost a péči poděkovat. Ten, kdo neodevzdal práci za minulý týden, určitě ještě má možnost situaci napravit. Tento týden nás čeká 2.období řeckých starověkých dějin - homérské období. Zapište si zápis do sešitu. Další práce je níže. Termín odevzdání všech aktivit je do neděle 19.dubna. Tak hodně zdaru.

 

a) Zápis - homérské období (zápis si napiště nebo vlepte so sešitu)

2)       Homérské období (1100 - 800př. Kr.) = období temna

-          Neznáme moc informací, vznik řecké alfabety, výroba keramiky

-          Název podle řeckého básníka Homéra (slepý básník)

-          Homér je autorem eposu Ílias a Odyssea

-          Epos Ílias vypráví o výpravě Řeků proti městu Troji (obléhání trvalo 10 let), epos líčí posledních 51 dní trojské války, vznik v 8. st. Př. Kr.

-          Řekové Troju nazývali Ílion

-          Hlavními hrdiny Trojské války: Achilleus (Achillova pata), Odysseus, stařičký Nestor (moudré rady), král Troji Priamos a jeho syn Hektor

-          Heinrich Schliemann objevil Troju

-          Epos Odyssea - vznik v 8. st. př. Kr., vypráví o návratu krále Odyssea z války domů do Řecka, líčí posledních 41 dnů putování na ostrov Ithaku

-          Cesta trvala 10 let, byla plná bloudění, nebezpečí a zkoušek (hněv bohů)

 

b) Na základě následujícího videa vytvoř tajenku (křížovku): https://edu.ceskatelevize.cz/trojska-valka-mytus-a-skutecnost-5e44197a17fa7870610ed763. Výsledná tajenka bude obsahovat minimálně 12 písmen.

c) Film Odysseus: https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI.   (animovaný příběh Odyssea)

 

DĚJEPIS 6. 4. - 12.4.

Zdravím žáky 6. A. Máme za sebou týden, ve kterém jsme se věnovali řeckých bájím a pověstem a řeckému božstvu. Chválím Vás za odevzdané práce. Tento týden náš čeká 1.období řeckých dějin - období egejské kultury. Hlavním tématem bude Kréta jako místo s nejstarším osídlením v Řecku. Během dubna a května se prokoušeme celými dějinami antického Řecka. Práce bude vždy cílená na hlavní témata v jednotlivých obdobích. Začneme ale postupně. Tento týden nás čeká Kréta. Přeji Vám pěkné Velikonoce a pevné zdraví.

 

1) Zápis - Období egejské kultury (udělat si nadpis do sešitu a napsat zápis)

 

Období řeckých dějin

1)      Období egejské kultury (2000 př. Kr. - 1100 př. Kr.)

-          Centra v Mykénách a na Krétě

-          Kréta je kolébkou civilizace (usídlení kolem r. 2000 př. Kr.)

-          Kréta je největší řecký ostrov (Na Krétě se dle pověsti narodil sám Zeus)

-          Krétské pověsti: Europa, Minotaurus, Daidalos a Ikaros, Theseus

-          Středisko vlády bylo v paláci - největší palác se nacházel ve městě Knossos (nástěnné malby s býčí hlavou - býk je rituální zvíře)

-          Zánik civilizace na Krétě: výbuch podmořské sopky

-          V 15. století př. Kr. ovládli Krétu Achájové

-          Achájové se usídlili také v Mykénách (město Mykény - největší opevněné město = Kyklopské opevnění)

-          Konec Mykén - ve 13. st. př. Kr. díky vpádu mořských národů a příchodu kmene Dorů

 

2) Význam Kréty pro evropskou civilizaci. Odpověz do sešitu na následující otázky.

https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-krety-v-dejinach-evropy-5e44197a17fa7870610ed75c

 

Kdo to byl Daidalos?

Co Daidalos udělal svému synovci Talosovi?

Jaký byl vztah krále Minose a Minotaura?

Co postavil Daidalos pro Minose?

Kdy byl postaven palác v Knossu?

Jakou plochu měl palác?

Kolik měl místností?

Jaké zvíře bylo na Krétě posvátné?

Co museli dělat chlapci při krétských hrách s býkem?

Jak se jmenoval syn Daidalose?

Jakým způsobem utekl Daidalos z Kréty? Jak dopadl jeho syn?

Co je to Ikaria?

Jak se jmenuje nejúrodnější oblast Kréty?

Jak získávali lidé na Krétě vodu?

Čím byl původně Zeus?

Kde vyrůstal Zeus?

 

 

Pro nadšence o Trojské válce: https://edu.ceskatelevize.cz/trojska-valka-mytus-a-skutecnost-5e44197a17fa7870610ed763

 

 

DĚJEPIS 30. 3. - 3.4.

Zdravím žáky 6. A. Máme za sebou další týden. Připomínám těm, kdo ještě neodevzdali úkoly z minulého týdne, aby takm učinili co nejdříve. Tento týden budeme pokračovat ve starověkém Řecku. Hlavním úkolem bude poslech či četba vybrané staré řecké báje a pověsti a vytvoření referátu dle zadaných kritérií. Druhým úkolem bude opis zápisu do sešitu. Třetím a posledním úkolem bude cvičení, kde doplnítě řecké bohy a bohyně. Termín odevzdání všech cvičení bude do neděle 5.dubna.

1) Staré řecké báje a pověsti. Úkolem je vytvořit referát na 1 vybranou pověst. Vybírat si můžete z následujícíh pověstí: Prometheus, Midas, O zlatém rounu, Iason, Argonauti, Herakles a jeho úkoly, Daidalos a Ikaros, Sisyfos, Paris a Helena, Trojská válka, Odysseovy cesty. 

Referát se bude skládat z následujích kritérií: název pověsti, stručný dej, hlavní postavy, vlastní názor - co se mi líbilo X nelíbilo, doporučil bych pověst spolužákovi X nedoporučil bych spolužákovi a proč, obrázek a 1 nejdůležitější věta z pověsti).

a) poslech: https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=1

b) četba: http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf

 

2) Zápis - do sešitu nadpis Starověké Řecko - úvod.

 

Starověké Řecko - úvod

-          Řekové sami sebe nazývali Helénové a svou zemi Hellas

-          Obyvatele ostatních zemí považovali za barbary (bárbaros = nesrozumitelně mluvící lidé), barbaři nebyli vzdělaní tak jako Řekové

-          Starověké Řecko zahrnovalo asi 200 malých států (městské státy, řecky polis), vzájemně si pomáhaly

-          Bohové sídlili na Olympu (nejvyšší bůh Zeus)

-          Řecko je hornaté (olivové sady, vinohrady)

-          Staré řecké báje a pověsti: Prométheus, Orfeus, Midas, Tantalos, Iáson a Médea, Héraklés, Perseus, Daidalos a Ikaros, Sisyfos, Oidipus a Antigona, Trojská válka, Orestes.

 

3) Bohové starověkého Řecka. Doplň dle připraveného vzoru.

Zeus - nejvyšší bůh, pozn. skloňování 2.p.č.j. bez Dia

Héra - manželka Dia, ochránkyně manželství

Poseidon -

Deméter -

Apolon -

Artemis -

Arés -

Afrodité -

Hermes -

Athéna -

Hefaistos -

Hestia -

Moneta -

 

 

 

Moneta -

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 8. srpna 2020
Svátek má Soběslav