Úvodní stránka - AJ

Milí žáci,

posílejte vypracované úkoly z daného týdne nejpozději do neděle do 20:00 hodin. On-line testy vyplňte nejpozději do 17:00 v pátek, kdy vám test posílám. Na pozdější odevzdání úkolů či testů už nebude v celkovém hodnocení brán ohled. Děkuji za pochopení a za poctivou a odpovědnou spolupráci.
Pavla Synková

 

 

AJ 6. A 8. - 12. 6. 2020

Milí žáci,

tento týden nás čeká poslední zadání úkolů, poslední a zároveň závěrečný test a také zhodnocení vaší práce. Sebehodnocení za celou dobu výuky na dálku. Chtěla bych, abyste zhodnotili nejen vaši práci, ale i vaši snahu pracovat a sebevzdělávat se a vaše možnosti práce na dálku. Také by mě zajímalo, jakou známkou byste se ohodnotili. Vaše vlastní sebehodnocení zapište několika stručnými větami do krátkého dotazníku, který najdete po kliknutí na odkaz níže. U mladších dětí bude potřeba pomoc rodičů, starší děti sebehodnocení jistě zvládnou sami. Nezapomeňte být objektivní!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eVtAH1LiT0a-dyeaUEeMeMpzawk0CCNFqVD7ODunJ-NUNEFXWUlPSjRKNlBMRVhTMlpONjNaOExJTi4u

  

Tak a teď s chutí do poslední práce!

 

-zopakuj si slovíčka 4A, B a gramatiku z PS 75-76/4.1 - 4.3

 

-PS 37/4 + poslech 21 z CD v PS - "tick" or "cross", co William a maminka mají a co nemají

-PS 37/5 - pak odpověz na otázky podle vzoru, nezapomeň: v kladných větách použij some, v záporných větách a otázkách any

-PS 37/6 - doplň: some - v kladném smyslu, any - v záporném smyslu, a/an - ve významu nějaký u počitatelných podstatných jmen

-celou stranu 37 vyfoť a pošli

 

-UČ 54/1, 4 - pracuj na fólii

                   - kontrola podle přiložených fotek

   UČ 54/1, 4

 

 

-PS 42/ 1, 2, 4, 5 + CD 22

-PS 43/6 - pomoz si slovníčkem, jsou tam i slovíčka z lekcí 4C a 4D, toto cvičení si udělej kvůli porozumění textu

-všechna tato cvičení vyfoť a pošli

 

-online procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/?cc=cz&selLanguage=cs - všechny záložky kromě Audio, ale hlavně Test!

 

V pátek pošlu poslední, závěrečný online test!

Have a nice week and good luck!

PS

 

 

AJ 6. A 1. - 5. 6. 2020 

Hello again in the new week of distance learning! 

Let's start! 

 

-zopakuj si slovíčka 4A 

-zapiš si nová slovíčka 4B a nauč se je vyslovovat se mnou 

 

-UČ 46/1 - pozoruj obrázky a opakuj slova podle nahrávky (2x) 

mp3 776 kB  -     Listening 2.6 

 

-UČ 46/2 - čti a poslouchej (aspoň 2x) pohádkový příběh o tulákovi, který vařil polévku z kamene, pokud něčemu nerozumíš, použij slovník, nahrávku si můžeš libovolně zastavovat 

mp3 2 MB  -     Listening 2.7 

 

-do sešitu odpověz: 

What did the tramp put in the stone soup? 

He put …, …, …, ….......... and … in the stone soup. 

-svoji otázku i dopověď vyfoť a pošli 

 

-PS 36/1, 2 - vypracuj vyfoť a pošli 

 

-UČ 47/3 - na fólii doplň podle příběhu tři věty a zelenou tabulku 

-PS 76/4.3 - prostuduj 

-zápis do sešitu (pak vyfoť a pošli):  

Some, any - použití 

I can find some vegetables. 

SOME použijeme pro význam nějaký v kladných větách. 

 

I haven't got any food for you. 

Have you got any water? 

ANY použijeme pro význam žádný v záporných větách nebo nějaký v otázkách. 

 

-PS 36/3 - a, an - u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen 

                 some - u nepočitatelných podstatných jmen 

               - zkontroluj podle přiložené fotky 

   PS 36/3 

 

-UČ 47/3c - podle obrázků v UČ 46/1 říkej, co tulák do polévky použil He used some a co do polévky nepoužil He didn't use any … 

                 - zkontroluj na mém odkazu 

 

Have a nice week! 

PS 

 

 

AJ 6. A 25. - 29. 5. 2020

Goodmorning, everybody! 

Let´s start a new week of distance learning. 

 

-zopakuj si slovíčka 4A 

-podívej se videa, která ti přiblíží rozdělení a používání počitatelných nepočitatelných podstatných jmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw - stačí do minuty 2:27 

 

-UČ 45/5 a - použití neurčitých členů a/an/- 

ZAPIŠ SI DO SEŠITU: 

Členy a / an 

S množným číslem podstatných jmen a nepočitatelnými podstatnými jmény nepoužíváme členy A/AN.  

I like apples. Can I have cheese? 

ALE 

S jednotným číslem podstatných jmen počitatelných musíme člen A/AN použít. 

I always have a sandwich for lunch. 

 

-PS 75-76/4.2 - prostuduj 

-UČ 45/5b - doplň na fólii 

                 - zkontroluj na tomto odkazu: 

 

-PS 35/4 + poslech 18 z CD v PS - nejdřív si přečti text, ať víš, co budeš doplňovat 

-PS 35/5 - rozděl na C x U 

-PS 35/6 - pracuj podle pravidel používání a/an/- (viz. Zápis) 

-PS 35/7 - použij správně a/an/- 

-všechna cvičení z PS vyfoť a pošli 

 

-UČ 45/6a - poslechni si nahrávku aspoň 2x, pracuj na fólii 

mp3 540 kB  -     Listening 2.3 

              b - k poslechovému cvičení říkej věty o Carlovi, Sally a Hirovi podle vzorových vět 

                 - zkontrolovat si můžeš na tomto odkazu 

 

-opakuj si stále nepravidelná slovesa 

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#sesty - nepravidelná slovesa 1, 2 a 3

 

-online procvičování: 

 

Have a nice week and good luck! 

PS 

 

 

AJ 6.A 18. - 22. 5. 2020 

-v příloze Word najdeš přehled nepravidelných sloves, která jsme se spolu zatím naučili 

docx 13 kB  -     Nepravidelná slovesa 

-bude jich přibývat, proto se je poctivě uč 

-pokud můžeš, soubor si vytiskni nebo pečlivě zkontroluj s tím, co máš zapsáno ve slovníčku zezadu 

-opakuj si se mnou výslovnost: 

 

-zapiš si nová slovíčka z lekce 4A a nauč se je se mnou vyslovovat 

-zapsaná slovíčka vyfoť a pošli 

 

-UČ 44/1 - sleduj obrázky, názvy jídel a poslouchej 

mp3 963 kB  -     Listening 2.2 

               - postupně říkej u všech potravin: I like nebo I don´tlike , podle toho, co máš nebo nemáš rád/ráda 

-PS 34/1, 2, 3 - vypracovaná cvičení vyfoť a pošli 

-podle PS 34/3 napiš do sešitu, co míváš obvykle ty k snídani a jídlo nakresli nebo vystřihni z letáků a nalep, pak vyfoť a pošli 

 

-UČ 44/4a - prostuduj si gramatiku o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech 

-PS 75/4.1 - prostuduj gramatiku i v PS a opiš si jako zápis do sešitu 

                  - pak vyfoť a pošli 

-UČ 44/4b - pracuj na fólii, piš C nebo U (C=countable=počitatelná, U=uncountable=nepočitatelná) 

                 - zkontroluj si na mém odkazu 

 

-on-line procvičování: 

 

Have a nice week! 

PS 

 

AJ 6.A 11. - 15. 5. 2020

Good morning, everybody!

Let´s start a new week.

 

-opakuj si slovíčka a gramatiku z celé 3. lekce ve slovníku i na tomto odkazu:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs

(projdi všechny záložky kromě Audio)

 

-UČ 42/1a - prohlédni si obrázky

                  - poslechni si nahrávku aspoň 2x, seřaď obrázky ve správném pořadí (na fólii), zaměř se na slovesa (minulý čas)

mp3 1 MB  -     Listening 1.60

                   -zkontroluj si řešení: f c b e d a

 

 

-zapiš si zezadu do sešitu nová nepravidelná slovesa:

Hear - heard - heard = slyšet

Run - ran - run = běžet

Come - came - come = přijít

Sit - sit - sit = sedět

Give - gave - given = dát

… a nauč se je vyslovovat se mnou:

https://www.youtube.com/watch?v=6vlSqCjjv8k

 

 

-UČ 42/1b - napiš věty v minulém čase (kladné i záporné) podle nápovědy

                 -vypracované cvičení vyfoť a pošli

-PS 32/1, 2, 3

-PS 33/5 (+ CD 17), 6

-obě tyto stránky vyfoť a pošli

 

-on-line procvičování:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/Past%20Simple/cv1.htm

(tvoření minulého času)

 

-v pátek vám opět pošlu on-line test, tentokrát bude z celé 3. lekce

 

Have  nice week!

PS

 

 

AJ 6. A 4. - 7. 5. 2020

-opakuj si slovíčka z lekcí 3A - 3D

-video k zopakování nepravidelných sloves - sleduj pozorně:

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc

 

-UČ 38/1 - poslech komiksu

  mp3 1 MB  -  Listening 1.56

                - najdi a podtrhni všechny otázky, pracuj na fólii

                -zkontroluj tady: https://www.youtube.com/watch?v=nXJZC7--m3M

-UČ 39/3a) - doplň na fólii otázky a odpovědi podle komiksu

                  -obě zelené tabulky přepiš jako zápis do školního sešitu - vyfoť a pošli

           3b) - pracuj na fólii, zkontroluj tady: https://www.youtube.com/watch?v=bQ61UzKAaJI

-PS 75 - sekce 3.8, 3.9, 3.10 - pečlivě prostuduj tvoření otázek a krátkých odpovědí v minulém čase prostém

 

-pozorně sleduj odkaz na youtube - tvoření otázek v minulém čase prostém

-na konci videa je krátké cvičení na doplnění - video zastav, cvičení doplň a přepiš do sešitu, pak vyfoť a pošli mi ke kontrole

https://www.youtube.com/watch?v=0qlHamvDEho

 

-UČ 39/4a - ústně tvoř otázky, pracuj poctivě

                -zkontroluj se mnou: https://www.youtube.com/watch?v=gqPrLtYwOPk

                -poslechni si odkaz několikrát, procvičuj jako rozhovor

-PS 30/2, 3 - k tvoření otázek ti pomůže komiks nebo videa z youtube

                     - obě cvičení vyfoť a pošli mailem

-PS 30/4 - tvoř otázky typu: Did you … ? pomocí daných slov a odpovídej podle slov a obrázků

-on-line procvičování - https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/Past%20Simple/cv1.htm - cvičení 1 - 10

 

 

GOOD LUCK!

Yours PS

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 8. srpna 2020
Svátek má Soběslav