Projektový den VODA - 1. stupeň

Dne 28.6.2022 proběhl na 1. stupni projektový den VODA. Děti nejprve navštívily čističku odpadních vod ve Velké Losenici, kde je pan Bauer ochotně seznámil s principem čištění odpadní vody v obci. V další části projektového děti danou tematiku zpracovávaly .

Projekt VODA podporuje aktivní účast žáků na ochraně a utváření přírodního prostředí. Vede je k uvědomění si základních podmínek života. Smyslem tohoto projektu je seznámit žáky s důležitostí vody pro život na Zemi. Hravou formou se dozvídají základní informace o hydrosféře, koloběhu vody v přírodě, o složení a vlastnostech vody.


Zobrazení: Alba | Podle data

Projektový den VODA - 1. stupeň


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)