Platba inkasem za obědy

Od nového školního roku 2021/2022 přechází naše školní jídelna z placení stravného zálohovým způsobem na placení inkasem za skutečně odebrané obědy. Jediná záloha – jistina bude uskutečněna v měsíci srpnu.

V níže uvedeném textu naleznete pokyny jak hladce přejít na výše uvedený způsob platby.

 

  1. Zrušte nastavený stávající trvalý příkaz k úhradě nejpozději k 30.6.2020. V červenci budou zaslány všechny přeplatky za školní rok 2020/2021 zpět na Váš účet. Pokud jste během roku měnili banku, oznamte to v co nejkratší době v kanceláři školní jídelny, nejlépe emailem na fisarova.skola@losenice.cz, abychom zabránili vrácení přeplatku zpět na účet školy z důvodu neexistujícího účtu.

  2. Ve své bance zadejte souhlas inkasem (povolení k inkasu) s platností nejpozději od 16. 8. 2021, variabilní symbol nezadávejte. Doporučujeme limit nastavit 1 000,- (děti v mateřské škole - 1400,-).

  3. Svolení odevzdejte v kanceláři školní jídelny, zašlete oskenované emailem, či vhoďte do schránky školy nejdéle do 15.7.2021.

  4. Stravovací systém bude k 20. srpnu požadovat po Vaší bance jistinu v předem stanovené výši na stravné (ve prospěch účtu školní jídelny). Další platba proběhne v říjnu za skutečně odebrané obědy. Jistina ze srpna se proúčtuje v měsíci červnu a zbývající přeplatek se vrátí zpět na váš účet v měsíci červenci.

 

Neúspěšné inkaso

Neprošla-li Vám inkasní platba (zjistíte na výpisu z účtu), budete upozorněni emailovou zprávou.

Školní jídelna inkasuje pouze jednou měsíčně, nemůže provádět dodatečná inkasa a nemá oprávnění zjišťovat v bance, proč jednotlivé platby neprošly (podle zásady nejsem vlastník účtu = nedostanu informace)

 

Možné případy problémů s inkasem

  • nedostatečné množství finančních prostředků na účtu,

  • požadovaná částka, která se skládá ze stravného + případné platby za neoprávněnou stravu přesáhla Vámi zadaný finanční limit (není inkasována žádná částka, ani do výše finančního limitu),

  • povolení k inkasu jste dali např. jen pro školní rok a zapomněli jste souhlas obnovit,

  • došlo ke změně čísla (původní účet byl zrušen a nový nenahlášen),

  • limit jste nezadali jako měsíční, ale např. na 10 měsíců atd.

 

V případě nesnází je možné mimořádně zaplatit jednorázovým příkazem, vložením hotovosti na účet nebo hotově v kanceláři školní jídelny. Po zaslání peněz tímto mimořádným způsobem je potřeba se předem domluvit s vedoucí školní jídelny.

 

Děkujeme za spolupráci při zavedení nového systému platby.

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na telefonu 564 565 934 nebo e-mailem na adrese fisarova.skola@losenice.cz

 

/userfiles/file/skolni-jidelna/Smlouva%20o%20inkasu%202.docx

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)