Obnovení provozu MŠ

Provoz Mateřské školy Velká Losenice bude znovu obnoven od 25. 5. 2020 v běžném provozu od 6:30 do 16:00 se zajištěním celodenního stravování.  Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Rodiče dětí jsou při příchodu povinni vyplnit a odevzdat ,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Čestné prohlášení bude k dispozici u vchodu do MŠ nebo k vytisknutí na konci tohoto souboru, který vydalo MŠMT k provozu MŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

Provoz MŠ

Pokyny pro rodiče vydané MŠMT:

Cesta do MŠ a z MŠ


Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen ,,rouška")
  • dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti
  • minimalizovat velké shromážďování osob před školou

V prostorách MŠ

  • u vchodových dveří povinná desinfekce rukou před vstupem do MŠ
  • doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
  • děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí
  • dítě neprodleně po přezutí a převlečení vstoupí do umývárny a musí si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, dále samozřejmě před jídlem, po jídle, po toaletě.... Dětï se budou po umytí utírat do papírových ručníků. 
  • v MŠ bude probíhat častější desinfekce všech povrchů
  • pro činnosti MŠ se bude více využívat školní zahrady, ve třídách se bude častěji větrat

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Upozornění: Děti si samy nesmí nabírat jídlo ani pití. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dávali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)