O škole - Zdravá mateřská škola

Naše mateřská škola je od listopadu 2014 zařazena do sítě škol Podporujících zdraví a řídíme se Kurikulem podpory zdraví v MŠ. Kurikulum (program) podpory zdraví chce přispět k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v MŠ (podpora současného zdraví), k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu - návyky a dovednosti zdravého životního stylu, odolnolsti vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví).

 

Filozofie programu podpory zdraví ve škole

Integrující principy programu podpory zdraví

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti

Rozvíjení komunikace a spolupráce

Zásady podpory zdraví v MŠ

 1. Učitelka podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Správná výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podnětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení
 10. Partnerské vztahy s rodiči
 11. Spolupráce mateřské školy se základní školou
 12. Začlenění mateřské školy do života obce

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 21. listopadu 2019
Svátek má Albert