O škole - O nás

Představení školy

 • Třídy věkově smíšené, 2 třídy v budově mateřské školy.
 • Třídy jsou komplexně vybaveny dětským nábytkem- postupně obnovován, množstvím hraček dostupných dětem, učebními pomůckami, hracími koutky, samostatnými ložnicemi, nově vybavenými šatnami.
 • Děti se spolupodílejí na výzdobách šaten a tříd.
 • Možnost využívání  tělocvičny v ZŠ, keramické  pece v ZŠ, tělocvičny v budově MŠ (vznikla za podpory Kraje Vysočina z projektu Zdraví 21), kterou využívají děti k relaxačnímu cvičení a cvičení jógy, keramické dílničky.
 • Pobyt venku - k vycházkám využíváme krásné okolí MŠ (les, pole, louky, potok), školní zahradu za budovou ZŠ (herní prvky, přístřešek), přírodní zahradu za budovou MŠ (v realizaci).

Z historie mateřské školy

 • 1961 zahájen provoz mateřské školy
 • 1983 nová budova mateřské školy
 • 2002 sloučení se základní školou
 • 2010 trojtřídní mateřská škola
 • 2018 dvojtřídní mateřská škola

Základní informace o mateřské škole

 • Počet tříd: 2
 • Počet dětí: 50
 • Počet pedagogických pracovníků: 5
 • Maximální kapacita: 69
 • Provoz mateřské školy: 6,30 - 16,00 hod.

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola je od listopadu 2014 zařazena do sítě škol Podporující zdraví a řídí se Kurikulem popory zdraví - "Barevným klíčkem otvíráme svět"

 • Motto: "Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je mohly otevřít samy."
 • Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, vést děti  k úctě k životu a k přírodnímu bohatství naší země.

Chceme:

 • přispět ke zdravému životnímu stylu dítěte
 • dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dětí
 • dodržovat správnou životosprávu
 • vytvořit dětem co nejpodnětnější prostředí
 • podporovat aktivní spolupráci mezi dětmi, rodiči, učiteli
 • vytvořit pozitivní klima školy
 • klást důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, potřeby, možnosti, sebejistotu, sebedůvěru

Vzdělávací program vznikl na základě analýzy podmínek školy a nese název "Barevným klíčkem otvíráme svět".

Podtémata:

 1. Žlutým klíčkem otvíráme cestu k poznání svého já
 2. Červeným klíčkem otvíráme cestu k objevování okolního světa
 3. Hnědým klíčkem otvíráme cestu k aktivnímu přístupu
 4. Zeleným klíčkem otvíráme cestu k přírodě
 5. Modrým klíčkem otvíráme cestu ke zdraví

Partnerská spolupráce

 • S rodinou - rovnocenné partnerství, rozvíjíme vzájemnou spolupráci, snažíme se o otevření školy rodičům
 • S veřejností - otevření školy veřejnosti (Dny otevřených dveří, výstavy dětských prací)
 • S odborníky - PPP, SPC, logopedie
 • Se základní školou - plynulejší přechod dětí do ZŠ - (návštěvy dětí v 1. třídě, společné akce - divadelní představení, koncerty, výstavy, karneval, vánoční jarmark, slavnostní vyřazení předškoláků)
 • S organizacemi v obci - OÚ, knihovna, hasiči, ZD, místní podnikatelé

Naše tradice a akce pro děti

 • Zahradní slavnosti (Jablíčkový den, Bramboriáda, Čarodějnický rej)
 • Den pro maminku, vánoční posezení,  tvořivé dílničky
 • Kulturní akce, divadelní představení, koncerty, výstavy
 • Předplavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, dopravní hřiště
 • Exkurze a výlety
 • Celoškolkové projekty (Indiánské léto, Rytířské hrátky, Barevný týden, Týden plný sněhuláků)

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 21. listopadu 2019
Svátek má Albert