O škole - Metoda dobrého startu

METODA DOBRÉHO STARTU

V naší MŠ se předškoláci účastní vzdělávacího programu  Metoda dobrého startu. Výuka probíhá 1 - 2 x týdně.

Děti k této metodě dostanou pracovní listy. Metoda dobrého startu posiluje rozvoj  potřebných dovedností pro bezproblémový vstup dítěte do školy.

Program je zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládnutí nároků školy :

 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • procvičování motoriky mluvidel
 • procvičování artikulační obratnosti
 • procvičování grafomotoriky
 • vnímání a napodobování rytmu
 • rozvoj sluchového vnímání a rozlišování
 • rozvoj zrakového vnímání  a rozlišování
 • procvičování  sluchové a zrakové paměti
 • cvičení prostorové orientace
 • procvičování pravolevé orientace
 • cvičení matematických představ
 • rozšiřování slovní zásoby
 • cvičení paměti a koncentrace pozornosti
 • postupné prodlužování zvládání zátěže

Metoda dobrého startu pracuje s lidovými a dětskými písněmi, které jsou dětem známé a blízké.

Cvičení a hry podporují psychomotorický vývoj, jsou součástí přípravy na výuku čtení a psaní, jsou zaměřeny na prevenci školních potíží.

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 21. listopadu 2019
Svátek má Albert