Informace o provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Informace o provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k provozu MŠ dle manuálu MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020.

  • Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit, prosíme o důsledné dodržování.

  • Zákonní zástupci při doprovodu dítěte mohou vstupovat bez zakrytí úst a nosu rouškou.

  • Při vstupu do budovy je umístěna dezinfekce, žádáme všechny osoby vstupující do budovy, aby provedly dezinfekci rukou.

  • Prosíme rodiče o minimalizaci shromažďování před školkou, v šatnách a o dodržování rozestupů. Doprovázející osoba (ideálně jedna k dítěti) se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

  • Děti vstupují do třídy přes umývárnu a umyjí si ruce mýdlem, do třídy děti vstupují umývárnou. Pro pitný režim v průběhu dne budou používat vlastní lahve na pití.

  • Při předávání dítěte bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr (pedagog zkontroluje a potvrdí si zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávající osobou). Při podezření na nemoc bude dítěti změřena teplota.

  • V případě, že by se u dítěte nebo zaměstnanců školy potvrdilo onemocnění Covid-19 budeme postupovat dle pokynů KHS.

Sledujte, prosím, aktuální dění na webových stránkách školy. Postupujeme dle nařízení KHS, MŠMT, Mzd.

Děkuji za přečtení a dodržování všech pravidel a opatření. Společně to zvládneme.

V úterý 1. září 2020 se na Vás a Vaše děti těší všichni zaměstnanci naší mateřské školy.

Mgr. Andrea Stupková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)