Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

do nového roku přejeme všem hodně zdraví, aby rok následující byl pro Vás plný klidu a pohody i přes další omezující opatření. Před zahájením výuky poskytujeme alespoň základní informace o organizaci provozu školy od 4. ledna 2021.

Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je zachován jako doposud
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech – doprovod dítěte.

Provoz základní školy

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, proto dochází také k úpravě rozvrhu hodin (1. i 2. třída každý den pouze 4 vyučovací hodiny).
 • Během dne může být zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy a klimatických podmínek.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • V pondělí 4. 1. 2021 od 8:00 do 9:00 hodin budou probíhat online schůzky žáků 3. až 9. třídy s třídními učiteli. Žáci dostanou podrobné informace k rozvrhu a dalším opatřením v rámci distanční výuky do 10. 1. 2021 (např. možnosti vyzvednutí osobních věcí, pomůcek, učebnic a pracovních sešitů ze šatních skříněk nebo ze třídy, zapůjčení školního notebooku na základě smlouvy o výpůjčce).

Provoz školní družiny

 • Ranní družina bude v případě potřeby zajištěna třídními učiteli v 1. a 2. třídě v době od 6:30 do 7:25 hodin.
 • ŠD bude v odpoledních hodinách probíhat opět v kmenových třídách 1. a 2. třídy od 11:10 hodin
 • Z personálních důvodů bude provoz ŠD ukončen s odchodem posledního žáka, nejpozději však v 16:00 hodin.
 • Bližší informace podá vedoucí vychovatelka N. Marková. Prosím, sledujte webové stránky ŠD.

Provoz školní jídelny

 • Stravování bude zajištěno pro žáky 1. a 2. třídy ve školní jídelně za dodržení všech hygienických a organizačních opatření.
 • ŠJ umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Vyzvednutí obědů v jídlonosičích bude možné v době od 10:30 do 11:00 hodin nebo v době od 12:00 do 13:00 hodin zadním vchodem u jídelny. Použijte zvonek!
 • Pro žáky od 3. do 9. třídy, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, jsou obědy do 10. ledna 2021 automaticky odhlášené. V případě zájmu je nutné si stravování individuálně nahlásit u vedoucí školní jídelny.

Další organizační opatření

 • Výuka náboženství bude v týdnu od 4. do 10. ledna 2021 probíhat online pouze ve 3. třídě s Mgr. M. Lacinovou.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a za dodržení obecně platných hygienických opatření.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)