Informace do nového školního roku - jídelna

Ve čtvrtek 30.6.2022 (rozdávání vysvědčení) jsou všem strávníkům základní školy obědy odhlášeny. V případě zájmu je třeba se přihlásit. Obědy se vydávají od 11:00 hodin.

Přihlášky ke stravování vyplňují jen nově nastupující strávníci do školní jídelny. Pro ostatní platí přihlášky ke stravování z minulých let. Pokud se údaje (adresa, email, telefonní číslo rodičů, ČÍSLO ÚČTU,...) změnily, neodkladně informace předejte vedoucí školní jídelny.

Stravovací dny zůstavají stejné jako v předešlém školním roce. Úpravu proveďte (informujte vedoucí ŠJ) v případě, že jste ve školním roce 2021/2022 odebírali oběd např. v Po+St a nyní potřebujeme oběd např. v Út+St+Pá.

Zkontrolujte si nastavení inkasní platby! Zda-li je povolena i do dalšího školního roku (první platba - jistina - je strhávána již v srpnu! Ve výši 700,-). Je-li výše limitu dostatečná (doporučuji min.1000,-Kč na dítě ZŠ)... Přistupuje další strávník - navyšte limit!

2. září 2022 - druhý den nástupu do školy mají děti OBĚD PŘIHLÁŠEN dle zvyklostí z roku předešlého. První den školy 1. září oběd odhlášen.

Děkuji

Ivana Fišarová

vedoucí školní jídelny

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)