Den vody

Den vody

Projektový den - II. stupeň             Voda - nezbytná součást života

27. 6. 2022

Žáci šestých tříd se seznámili s prostředím stojatých vod na konkrétní lokalitě (soukromý mokřad v blízkosti obce). Po odběru síťkou na plankton a sítky prováděli na místě pozorování a určovali organismy pomocí jednoduchých klíčů. Tato část projektu byla realizována v úzké spolupráci s obcí, panem Wasserbauerem, vlastníkem rybníčku.

Žáci sedmých tříd navštívili čističku odpadních vod v obci Velká Losenice. Poznali, co se děje s použitou vodou, která odtéká do kanalizace. Seznámili se s principem čištění odpadní vody v obci. Tato část projektu byla realizována v úzké spolupráci s obcí, panem Bauerem zodpovědným za provoz čističky, který žákům poskytl informace o čistírně odpadních vod v obci Velká Losenice.

Žáci osmých tříd se seznámili se zdroji pitné vody pro obec Velká Losenice. Formou vycházky navštívili studny v lese nad Velkou Losenicí, prohlédli si vodojemy i úpravny vody. Seznámili se s fungováním vodovodního řádu a také s povinnostmi odběratelů pitné vody. Tato část projektu byla realizována v úzké spolupráci se starostou obce panem Klusáčkem, který žáky doprovázel a poskytl informace o zdrojích pitné vody pro obec Velká Losenice.

Žáci devátých tříd zkoumali vlastnosti vody prakticky s pokusy v učebně fyziky a chemie. Zpracovali laboratorní výstupy jednotlivých pokusů. Žáci se také seznámili se základními termíny k ceně pitné vody (vodné, stočné), vyhledali informace u obcí v regionu. Pokusy si ověřili množství spotřebované pitné vody u denních činností. Navrhli úspory s pitnou i užitkovou vodou.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)