Asistent pedagoga

Hana Štursová

pracovna:  kabinet č. dveří 44
tel.: 564 565 941
e-mail: stursova.skola@losenice.cz

Pracovní doba pro školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny: Pondělí 7:00 - 7:30

Jaroslava Dočekalová

pracovna:  kabinet č. dveří 44
tel.: 564 565 941
e-mail: docekalova.skola@losenice.cz

Pracovní doba pro školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 - 7:30

 

Hana Hošková

pracovna:  kabinet č. dveří 44
tel.: 564 565 941
e-mail: hoskova.skola@losenice.cz

Pracovní doba pro školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 - 7:30

ASISTENT PEDAGOGA

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Asistent pedagoga zajišťuje zejména:

  • přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo    vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,
  • podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,
  • výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

Asistent pedagoga zajišťuje zejména:

  • pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,
  • pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází;
  • nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby;
  • pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.

Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělenínebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)