Výuka žáků I. stupně od 25. 5. 2020 20.5.2020

20.5.2020

Výuka žáků I. stupně od 25. 5. 2020 - info pro rodiče přihlášených žáků

Vážení rodiče,

podle návratek, které jste zaslali do školy, se všechny přihlášené děti mohou účastnit od 25. 5. 2020 prezenční výuky ve škole. Jsem ráda, že nedošlo k převisu zájmu a nemusíme použít kritéria pro nepřijetí.

Děti byly rozděleny do čtyř skupin  (viz obrázek v příloze) podle doby, kterou budou trávit ve škole v dopoledním, případně odpoledním bloku. Aby se lépe orientovaly, budou skupiny označeny barevně a ke každé skupině najdete v příloze seznam žáků.

Ve skupině jsou děti z různých ročníků a každou skupinu povede asistent pedagoga nebo vychovatelka. Skupina bude mít přidělenou třídu - učebnu, kde bude pobývat a pracovat po celou dobu prezenční výuky. Žáci spolu s asistentkou nebo vychovatelkou budou plnit stejné úkoly, které budou vyučující zadávat v online výuce. Asistentka nebo vychovatelka bude hotové práce opravovat, ale celkové hodnocení si provede příslušný vyučující sám. Všechny práce zůstávají ve škole v papírové podobě nebo budou splněny ústně, zhlédnuty na videu či v prezentaci apod. Do školy si děti přinesou první den všechny učebnice, pracovní sešity, sešity na zápisky a žákovské knížky i notýsky, včetně výtvarných potřeb a přezůvek. Tyto věci si už ponechají ve škole. Doporučujeme, aby v den nástupu doprovázel děti z nižších ročníků rodič nebo starší sourozenec a omezil tak stres z neznámého a zároveň pomohl s větším objemem školních tašek.

POZOR! Rodiče nemohou vstupovat do budovy školy.

Červená skupina - učebna č. 42 (současná IV. třída), AP J. Dočekalová, 14 žáků, pouze dopolední blok a bez oběda, ukončení výuky v 11:10 hodin, odchod domů v doprovodu nebo samostatně dle informace v návratce

Zelená skupina - učebna č. 11 (současná III. třída), AP H. Hošková, 13 žáků, pouze dopolední výuka, ale s obědem, ukončení výuky v 11:15 hodin, přechod do školní jídelny, oběd a odchod domů v doprovodu nebo samostatně dle informace z návratky

Žlutá skupina - učebna č. 38 (současná V. třída), AP H. Štursová, 13 žáků - většinou dojíždějící, pouze dopolední výuka, ale s obědem, ukončení výuky v 11:45 hodin, přechod do školní jídelny, oběd a odchod na autobusovou zastávku (případně vyzvednutí rodičem před školou)

Modrá skupina - učebna č. 36 (současná II. třída, 12 žáků, dopolední i odpolední blok s obědem, ukončení dopolední výuky v 12:10 hodin, oběd, odpolední blok, odchody domů podle informací z návratky (v 14:00, v 14:30, v 15:00 a v 15:30 hodin). Žáci budou vychovatelkou vypouštěni pouze v těchto časech a samostatně nebo v doprovodu budou bez zdržování v prostorách školy odcházet

Nástupní den - 25. 5. 2020

 • Sraz před školou nejpozději v 7:30 hodin

 • Na kraji trávníku před školou budou pro skupiny připravena stanoviště (s dostatečnými rozestupy) podle barev

 • Na každém barevném štítu budou připravené seznamy žáků, které do skupiny patří a jméno asistentky/vychovatelky, která si je vyzvedne.

 • Žáci si na stanovišti připraví čestné prohlášení, které asistentka/vychovatelka vybere a postupně odvede děti do vestibulu, kde si vydesinfikují ruce a přejdou do přidělené třídy.

 • Z hygienických důvodů se nebudou využívat šatny. Žáci budou mít před třídou lavičku na přezutí a svrchní oděv si vezmou do třídy na své místo.

 • Ve třídě bude sedět každý sám v jedné lavici a veškeré aktivity, včetně pobytu venku, si organizuje asistentka/vychovatelka podle pokynů vyučujícího daného ročníku nebo daného předmětu.

 • Ve škole bude vypnuto zvonění. Žáci budou pracovat v blocích a na toaletu budou odcházet průběžně jednotlivě. Vždy budou poučeni o dodržování hygienických pravidel a nebudou se na toaletách shlukovat ani zdržovat!

 • Na oběd a z oběda budou ve skupinách převáděni asistentkou/vychovatelkou za dodržení všech hygienických pravidel, zejména ve školní jídelně.

 • Odchody domů - viz výše popsané (dle informací z návratek).

Žádáme rodiče všech žáků, kteří se budou účastnit prezenční výuky, aby úzce spolupracovali s přidělenou asistentkou/vychovatelkou, v nutném případě s TU žáka, a včas informovali zejména o

 • Aktuálním zdravotním stavu dítěte

 • Jednorázových návštěvách lékaře (kontroly, očkování, zubař apod.)

 • Nově zjištěném rizikovém faktoru u dítěte nebo v rodině - viz čestné prohlášení

 • Případném ukončení docházky na prezenční výuku

Neomluvená nepřítomnost dítěte ve výuce delší než 3 dny bude považována za ukončení docházky a dítě se již nebude moci do skupiny vrátit! Nadále se bude vzdělávat online!

V případě nedodržování hygienických pravidel či neukázněnosti, které bude ohrožovat zdraví ostatních, bude žák po prokazatelném oznámení skutečnosti rodičům vyřazen ze skupiny a nadále se bude vzdělávat online!

UPOZORNĚNÍ - V zájmu hladkého průběhu prezenčního vzdělávání za těchto mimořádných podmínek prosíme, nežádejte pro své dítě žádné úpravy režimu vzdělávání, přeřazení do jiné skupiny, změnu učitele apod. Vyučující se budou plně věnovat distanční výuce a navíc úzce spolupracovat s asistentkami a vychovatelkami ve škole. Hodiny Aj budou i nadále probíhat online.

Všem rodičům, kteří svým dětem byli oporou a pomocí až dosud, děkujeme za pochopení a trpělivost. Všem, kteří se rozhodli pokračovat až do konce školního roku, přejeme, aby se dařilo alespoň tak dobře jako dosud a budeme se těšit na společnou práci v příštím školním roce.

 

Mgr. M. Dobrovolná

 

docx 12 kB  -  skupiny

pdf 201 kB  -  obrázek k organizaci před školou

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 25. května 2020
Svátek má Viola