Výsledky dotazníku - Školní zahrada 23.1.2020

23.1.2020

 

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky dotazníku k 22.1.2020. Průzkumu se zúčastnilo 78 osob. Děkujeme za Váš čas a nápady, které jste nám touto formou sdělilli:       

 

 

 

 

2. Co by podle vás mělo být hlavním smyslem přírodní zahrady?

obdělávání půdy, pěstování orstlin, zeleniny a ovoce

Navrácení se k přírodě, poslouchat její zákony, nedevastovat krajinu, hledat v ní odpočinek, klid a načerpání síly. Využívat ji jako "učební pomůcku" ,  vybudovat koutek, kde by se mohlo i vyučovat.

poznávat jednotlivé druhy rostlin, naučit žáky pracovat s půdou

Přenést výuku ven ze školních lavic, přiblížit děti více k přírodě, seznámit se se zákonitostmi fungování zahrady, vyučovat na praktických příkladech, naučit děti pečovat o přírodu.

Myslím si, že i většina vesnických dětí vůbec netuší, co se na zahradě dá všechno vypěstovat a jak. V dnešní přechemizované době by podle mě měly být práce na zahradě jednou ze základních předmětů. Potrava je základní potřeba člověka a proč žákům neukázat, že si můžou vypěstovat sami pro sebe něco zdravého a kvalitního. S tím souvisí naučit děti, jak se dělá kompost, kde se dají zpracovat všechny organické zbytky. Jak se chovat k půdě jinak - aby v ní byl podporovaný život, aby se z ní neztrácely živiny. Jak přilákat do zahrady hmyz a živočichy, kteří nám jsou prospěšní (hmyzí domečky, budky pro ptáky, úkryty pro ježky, tůňky pro obojživelníky, ...) Ne, jak to vidí na velkých lánech polí. Celkově koncept přírodní zahrady má smysl. Kde jinde než na základní školy by děti měly tyto informace dostat?

Hlavním smyslem zahrady  je PŘÍRODA, nenásilná forma výuky žáků,ať je to poznávání rostlin, tak péče o ně  a relaxace u nich

vzdělávání žáků, seznamování s přírodou, učení manuální zručnosti, ukázka užitkovosti zahrady

Budování respektu k přírodě, rozšiřování znalostí a manuální zručnosti

Hlavně vztah k přírodě a soběstačnosti bez chemie. Bylinky, ovoce a zelenina

Děti poznají práci na zahradě, naučí se relaxovat v přírodě, poznávat rostlinné i živočišné druhy.

Relaxace dětí

pozorování rostlin v ročních obdobích, jednoduchá údržba a péče, prvky jako hmyzí dům, krmítko pro ptáky, vodní prvek

Seznámení s prirodou

relaxace a poznávání jak se rostliny ať už užitkové, či okrasné pěstují, kolik práce a úsilí je potřeba k jejich udržení a vývoji

praktická ukázka pěstování ovoce a zeleniny, nácvik práce a enviromentálního smýšlení

Ukázat dětem přirozené děje v přírodě - ekosystém (tedy bez pesticidů, ale s budkami pro přilákání ptáků, tzv. "hmyzí hotel" pro přilákání potřebných druhů hmyzu..., kameny pro ještěrky, jezírko pro žáby atp..), který nám může sloužit při pěstování zeleniny/ovoce/bylinek = ukázat dětem možnosti, které mají k částečné potravinové soběstačnosti - ukázat jim, že pokud věří ve vlastní schopnosti a budou se správně starat o rostliny budou odměněni bohatou úrodou. Ukázat dětem trochu permakulturní přístup, např.  že i "plevel" (např. kopřivy atp) - se dá využít jako bylinka, sbírat dešťovou vodu na zalévání, kompostovat odpad z kuchyně - ukázat dětem život žížal.
Vedle toho by bylo hezké mít na přírodní zahradě smyslovou stezku (bosou stezku) z přírodních materiálů, která by sloužila k rozvoji dalších smyslů.

hlavně bez chemie

Naučit děti vážit si živé přírody, všech živočichů a rostlin v ní.

Znovu naučit děti trávit čas venku místo mobilů, počítačů a internetu

Ne všechny děti mají vztah k zahradě a toto by je to mohlo alespoň trošku naučit

Propojení teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi

Přirozené prostředí pro všechny druhy využit.

Jezírko, pocitovy chodník, bylinkové stoly

Vzdělávací smysl

environmentální výchova, rozvoj polytechnické výchovy, prožitek spojený s výukou

Výuka venku

vzdělávání

Užitkovost

Relax pro děti

nove vedomosti

aktivní činnost dětí

nesmysl

keře, stromy ,okrasné  květiny

Měla by sloužit k dalšímu vzdělávání školních dětí, pro družinu, mimoškolní aktivity...

Aby se děti více seznámily s rostlinami, které rostou v zahradách, co vše se dá pěstovat pro potřebu člověka (bylinky, zelenina, případně ovoce). Zahrada i okrasná, místo pro výuku i odpočinek. A určitě by dětem i prospělo, kdyby se do škol vrátil předmět, ve kterém by pracovaly na zahradě, ne se jen chodit dívat, pozorovat a odpočívat.

Spojení dětí s přírodou

Užitečnost, místo odpočinku

Kladný vztah dětí k přírodě.

Hlavním smyslem by mělo být, aby děti trávili čas v přírodě, poznávali květiny, motýlky, broučky, kompostování a další......., ale tyto zahrady mi přijdou vhodné spíše ve městech.

Aby byla relaxem, krásou a zároveň vzděláváním pro naše děti

poznávání přírody

Výuka pro děti.

poznávání, relaxace, vzdělávání.

Naučit děti starat se o rostliny, poznávat je,.... a vč. možno využít i k přírodopisu pro popis jednotl. částí rostlin.

propojení teoretické a praktické části výuky

Výchova dětí k péči a ochraně přírody, výchova dětí k ruční práci

relaxace pro děti

Aby se děti více seznámily s přírodou na zahradě, co vše se dá na ni pěstovat, jakým způsobem, využití zahrady pro poznávání, ale také aby se i aktivně zapojily do údržby zahrady. Využití i během výuky a k relaxaci ve volných hodinách.

Zahrada by měla být využívána dětmi k vyúce ( jak teoretické, tak praktické= návrat k pracovním činnostem na zahradě), k relaxaci, k setkávání se ve volných hodinách.

Naučit žáci pěstitelské činnosti, údržbě ovocných stromů, okrasných stromů a keřů.

zeleň

obohacení vyuky přírodopisu,

rozvíjet vztah k tomu, co nám zahrada nabízí; přiblížit dětem celý proces od sázení až po konzumaci

Odpočinek, informace formou poznání - hmyzí hotel, broukoviště, květinová zahrada pro motýly a včely

Vzdělávat venku

Práce na zahradě ( pletí, výsev, sklizeň)

zpestření a zpříjemnění vyučování, jiné metody vyučování

Dekorace, relaxace

naučit děti poznávat

soužití dětí s přírodou

rozvoj výchovy dětí

volnost

Schopnost dětí poznat nejzákladnější druhy rostlin

Pěstování zdravé zeleniny

Výuka na čerstvém vzduchu, zpestření vyučování

např. Na zahradě by se děti měly naučit jak se starat o různé typy rostlin a jak se dají dále využít.

prožitkové učení a přímý kontakt s přírodou

Vytvořit kladný vztah a zájem o přírodu

Odpočinek dětí ve volných hodinách,aby se nepoflakovaly po vesnici, případně se něco naucily.

učení v praxi, propojení teorie a praxe

možnost ověřit si teorii v praxi z různých oborů /Vv, Z, F,/ stmelování kolektivů, úrodu využít zpět ve škole /dýně-helloweenská výstava/

Odtržení dětí od virtuální reality 21. století a poznání přírody

Znalost rostlin,potřeba vody

Smyslem by mělo být to, aby se děti naučily rozeznávat různé rostliny, květiny a plodiny, mohly si je vyzkoušet vypěstovat, měly z toho radost a poznaly hodnotu práce na zahradě.

Zahrada by se měla stát součástí při výuce žáků.

Ukázat dětem kouzlo zeleně i přírody všeho typu na naší zemi .

Vzdělávací aktivity.

počítače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 5. dubna 2020
Svátek má Miroslava