Vyhodnocení dotazníku 30.5.2019

30.5.2019

 Výsledky dotazníku pro rodiče

Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili. Velmi si toho vážíme. Výsledky jsou pro nás vždy důležité a šetření budeme i nadále každým rokem opakovat, abychom měli pravidelné srovnání posunu v činnosti školy. Z řad důvěrníků mám informace, že ne všechny otázky pro vás byly dostatečně srozumitelné nebo jste měli pocit, že některé věci jako rodiče ani nemůžete vědět a tedy na ně nemůžete ani objektivně odpovědět. Otázky byly formulovány podle kritérií školní inspekce, které musí škola naplňovat a také vyhodnocovat. Přesto se pokusíme v příštím šetření formulovat srozumitelněji, aby i návratnost vyplněných dotazníků byla vyšší. V době "papírových" dotazníků se rozdalo více než 150 ks a vrátilo se přes 120. V elektronickém zjišťování bylo vyplněno 78 dotazníků.

Vyjádřím se obecně k jednotlivým zjišťovaným oblastem, ne ke všem otázkám konkrétně. Výsledky k nahlédnutí máte zpracované v grafech níže.

1.       Škola má vizi - ví, kam chce směřovat -  v této oblasti je zřejmé, že rodiče již vědí, s jakými dokumenty mají možnost se seznámit, kde je najdou a co tyto dokumenty obsahují. Rodiče vnímají nastavení pravidel komunikace (vedení školy, učitel, žák, rodič) a školu vnímají jako bezpečné místo buď zcela bez výhrad, nebo jako spíše bezpečné. Uvědomují si také spolupráci s vnějšími partnery školy - poradna, zřizovatel, místní spolky, okolní školy apod.

2.       Otázky, týkající se práce ředitele školy oproti minulým dotazníkovým šetřením vyzněly výrazně pozitivněji. Kolem 80% rodičů hodnotí práci ŘŠ bez výhrad a kolem 20% s částečnou výhradou.

3.       V celkovém hodnocení učitelů se odráží individualita každého z nich. Musím ale říci, že všichni učitelé splňují kvalifikaci dle zákona. Rodiče zřejmě hodnotí spíše jejich profesionalitu a přístup k dětem i jim samotným. Z toho nám pak vyplývá, že bez výhrad hodnotí asi 2/3 a s částečnou výhradou asi 1/3 dotazovaných.

4.       V otázkách týkajících se přímo práce učitele se bohužel objevuje i kolem 10% rodičů, kteří vyjadřují spokojenost pouze s některými vyučujícími. Chápu, že by si každý rodič pro své dítě přál jen ty nejlepší učitele, ale takový stav je pouze ideální a při současném nedostatku jakýchkoli pracovních sil na trhu práce téměř nedosažitelný. I tak je to pro nás významná informace, se kterou budeme pracovat.

5.       Obdobné výsledky se projevují v otázkách týkajících se hodnocení žáků, sledování jejich pokroku a očekávaných výsledcích. Toto je oblast, kterou máme v úmyslu nejvíce sledovat a rozvíjet v následujících letech. Zároveň je to oblast, kde pokrok nebude zjevný v krátké době. Věřím ale, že se postupně projeví ke spokojenosti dětí i rodičů.

6.       Rovné příležitosti a podporu žákům s potřebami podpůrných opatření hodnotíte z poloviny zcela bez výhrad a z další téměř poloviny s částečnými výhradami. I tady jde o složitou problematiku, protože každé dítě potřebuje trochu jiná podpůrná opatření, jiné pomůcky, jiný přístup a učitelé se musí stále učit novým a novým metodám a formám práce, které by byly účinné. Pokud má dítě diagnostikovanou i poruchu chování, je vše ještě složitější. Učitelé samotní pak potřebují odbornou pomoc a vedení, aby situaci ve třídě optimálně zvládali. Nicméně, vaše očekávání jsou pro nás další výzvou.

Výsledky dotazníků pečlivě vyhodnotíme ještě na úrovni školy a do nového roku nastavíme další témata a úkoly, kterým bude třeba se věnovat. Vy rodiče jste pro nás partneři, kteří prostřednictvím takovýchto dotazníků pomáhají škole udávat směr. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 

Mgr. Marie Dobrovolná

ZŠ a MŠ Velká Losenice

 

Výsledky naleznete zde.

Případně v tomto přiloženém PDF souboru  vyhodnocení dotazníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 19. zaří 2019
Svátek má Zita