Úpravy v zadávání úkolů 31.3.2020

31.3.2020

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří jste zareagovali na výzvu k nastavení zadávání úkolů "na dálku". Pedagogická rada projednala všechny připomínky a prosby a dohodla se na některých úpravách od 1. dubna 2020:

  • Úkoly budou zadávány jedenkrát za týden, vždy v pondělí (výjimkou je předmět matematika na II. stupni a to z důvodu vyššího objemu zadávaného učiva)

  • Odevzdávání úkolů vždy nejpozději do neděle daného týdne. Učitelé ale přijímají úkoly a jsou k dispozici ke konzultaci průběžně, nenechávejte proto všechny úkoly až na poslední chvíli.

  • Na stránkách tříd II. stupně jsou pro přehlednost vytvořeny složky předmětů, kam budou úkoly zadávány, I. stupeň pokračuje v zavedené formě

  • Úkoly, kterým již vypršela doba odevzdání, budou s krátkým odstupem vymazány, aby zbytečně nemátly

  • Z technických a praktických důvodů bude omezeno vkládání dokumentů ve wordu

  • Jednotlivé dokumenty budou zřetelně pojmenovány (např. pracovní list z ČJ, test z M, dobrovolný úkol z Přírodovědy apod.)

Zatím nepřistupujeme ke konferenčnímu způsobu výuky a to jak z organizačních, tak technických důvodů.

Pokud máte jako rodič zájem o zpětnou vazbu k prospěchu Vašeho dítěte od konkrétních učitelů, sledujte prosím, komunikaci učitele se žákem/dítětem. V některých případech jsou práce hodnoceny pouze slovně (např. splnil/nesplnil), jindy klasifikačním stupněm. Celkové čtvrtletní hodnocení proběhne na konci dubna. Upozorňujeme, že rodiče žáků, kteří mají problém s odevzdáváním zadaných úkolů, budou osloveni vyučujícími daného předmětu.

Věříme, že vám tato opatření pomohou ke zvládnutí práce s dětmi. Přesto vás prosíme o sledování stránek tříd a o pozorné čtení informací k úkolům. Ne všechny úkoly jsou k povinnému splnění a ne všechny k odevzdání, ale jen k vypracování a ponechání.

Pozor! V tomto týdnu mohou ještě dobíhat zadání z minulého týdne, takže můžete mít dojem, že se nezadává jednotně. Pro bližší informace kontaktujte příslušné vyučující.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil do dalších dnů domácího vzdělávání,

M. Dobrovolná, ŘŠ

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 25. května 2020
Svátek má Viola