Podmínky provozu školy v období do konce školního roku 4.5.2020

4.5.2020

Vážení rodiče,

jistě víte o možnosti dobrovolného návratu žáků I. stupně zpět do školy od 25. 5. 2020 a žáků IX. tříd již od 11. 5. 2020. MŠMT vydalo manuál s pokyny pro školy, se kterým se můžete podrobně seznámit na odkaze http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Návrat žáků IX. třídy

 • Určeno žákům, kteří se připravují k přijímacímu řízení na SŠ a to po předběžné konzultaci s třídními učiteli v rámci komunikace výuky online

 • Na první konzultaci dne 12. 5. přinesou čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (viz příloha)

 • Dodržovány budou veškeré hygienické zásady stanovené v manuálu MŠMT

Návrat žáků I. stupně

 • určeno žákům, jejichž rodiče se potřebují vrátit do zaměstnání, nejde o plošný návrat žáků do školy

 • pro předběžné zjištění zájmu prosíme vyplnit návratku (viz příloha) a odeslat zpět škole elektronicky na adresu skola@losenice.cz nebo vhozením do schránky na budově školy nejpozději do 15. 5. 2020

 • škola bude otevřena denně od 7:15 do 16:00 hodin

 • ranní družina nebude zajištěna

 • vpouštění žáků do budovy školy bude organizováno zaměstnanci školy po skupinách, které budou stanoveny na základě zjištění z návratek (mohou být tvořeny i žáky z více ročníků)

 • dopolední blok "výuky" bude probíhat od 7:45 hodin a končit postupně po skupinách mezi 11:00 až 12:15 h, základem bude vypracovávání úkolů zadávaných v online výuce a další aktivity včetně pobytu venku v areálu školy (atrium, školní zahrada)

 • školní teplé stravování bude zajištěno za dodržení všech hygienických podmínek

 • odpolední blok bude začínat návratem žáků jednotlivých skupin zpět do "svých" tříd a trvat do 16:00 hodin, rodiče mohou dítě vyzvednout i v dřívějších odpoledních hodinách.

 • čestné prohlášení (příloha) předá žák učiteli při nástupu do školy dne 25. 5. 2020, pozdější nástup nebude možný z důvodu ochrany zdraví skupiny, bez čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn

 • v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti je rodič povinen žáka omluvit nejpozději do tří dnů, návrat do skupiny pak již nebude možný.

Základní hygienická pravidla

 • skupiny maximálně 15 žáků, které budou neměnné, odstupy 2 m, 2 roušky (dopoledne/odpoledne) a sáček na jejich odložení

 • zvýšená desinfekce rukou i povrchů

 • důsledná evidence o docházce žáků do skupin

 • důsledné sledování případných příznaků nákazy (v případě podezření okamžitá izolace žáka, informace rodičům a ohlášení hygienické stanici)

 • více na odkaze http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

UPOZORNĚNÍ !

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla stanovená MŠMT a uvedená v příloze tohoto textu na webových stránkách školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny!

 

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili přítomnost svého dítěte na vzdělávacích aktivitách s ohledem na rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení. DĚKUJEME!

 

NÁVRATKA PRO ŽÁKY I. stupně

Můj syn/dcera jménem ……………………………………………………………………………. se bude od 25. 5. 2020 osobně účastnit výuky v mimořádném režimu a za stanovených hygienických podmínek, se kterými jsem se důkladně seznámil/a na webových stránkách školy.

Mám zájem o školní stravování pro svého syna/dceru                               ANO                       NE           (volbu zakroužkujte)

Syn/dcera bude v odpoledním bloku zapojen/a do ………………………….. hodin                      

Bude odcházet samostatně               X             bude vyzvednut/a pověřenou osobou                (volbu podtrhněte)

Datum: ………………………                                     Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………

 

Přílohy:

pdf 1021 kB  -  manuál pro školy - podmínky provozu školy

pdf 269 kB  -  čestné prohlášení - nutno odevzdat s nástupem do školy

pdf 178 kB  -  návratka - zjištění zájmu o účast ve škole

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 25. května 2020
Svátek má Viola