Informace k závěru školního roku 15.6.2020

15.6.2020

Vážení rodiče

ministr školství dne 15. 6. 2020 zveřejnil prohlášení, na základě kterého umožňuje školám od 22. 6. 2020 např. focení, rozloučení se závěrečnými ročníky nebo předání vysvědčení za podmínky předložení čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pro žáky bez příznaků onemocnění. Toto opatření se však netýká už stanovených skupin žáků I. stupně. Pro ně i nadále platí maximální počet 15 žáků ve skupině a neměnnost skupin. Takto nastavená možnost podle nás ale postrádá smysl. Rozloučení se žáky IX. tříd nebo žáků z V. třídy proběhne v režii třídních učitelů podle domluvy jako mimoškolní akce.

Předání učebnic žáků II. stupně probíhá v rámci třídnických hodin.

Předání učebnic žáků I. stupně

  • kteří dochází do školy, zajistí dle pokynů učitele přítomný asistent pedagoga/vychovatel ve dnech od 16. do 23. 6. 2020

  • kteří nedochází do školy, případně jejich zákonní zástupci, předají tašku/sáček s učebnicemi se jménem a ročníkem na lavici ve vestibulu školy ve dnech od 16. do 23. 6. 2020 v čase od 6 do 16 hodin.

Seznam učebnic k předání zveřejní třídní učitel na webových stránkách třídy nejpozději dne 16. 6. 2020. V případě výrazného poškození nebo ztráty učebnice bude požadováno zakoupení učebnice nové.

Předání vysvědčení bude organizováno jako mimoškolní setkání na místě domluveném třídním učitelem a na základě dobrovolné účasti žáků, bez nutnosti předložení čestného prohlášení. Vysvědčení, které nebude předáno přímo žákovi dne 26. 6. 2020 má zákonný zástupce možnost vyzvednout na sekretariátu školy dne 26. 6. a dále ve dnech 29. a 30. 6. 2020 vždy v době od 6 do 16 hodin, případně ponechat uložené ve škole až do září 2020.

 

Děkujeme za pochopení, Mgr. M. Dobrovolná

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

Projekty

jsme zapojeni do těchto projektů...

>>> více o projektech

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

>>> více o EVVO

Galerie prací žáků

prohlédněte si práce našich žáků...

>>> zobrazit práce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy ve Velké Losenici.

Základní škola a Mateřská škola
Velká Losenice,

příspěvková organizace
Velká Losenice 248, 592 11
skola@losenice.cz

Dnes je 10. srpna 2020
Svátek má Vavřinec